Etelä-Karjalan Partiolaiset ry kannattaa Henri Backmania Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi

Suomen Partiolaisten jäsenkokous valitsee viikonloppuna puheenjohtajan seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Olemme delegaationa erittäin iloisia, että puheenjohtajan paikkaan on saatu aito vaali ja vaalitenteissä keskustelua erilaisista näkemyksistä järjestön tulevaisuudesta. Kiitämme kaikkia ehdokkaita rohkeudesta ja itsensä likoon laittamisesta.

Olemme delegaation kesken käyneet keskusteluja näkemyksistämme. Totesimme, että ehdolla on kaksi erittäin tasaista ehdokasta, joiden välille ei ollut helppoa löytää eroja. Kummasta tahansa tulee varmasti mainio puheenjohtaja järjestölle.

Olemme kuitenkin tiiviin keskustelun jälkeen yksimielisesti päätyneet kannattamaan Henri Backmania Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi. Päädyimme painottamaan valinnassamme Henrin vahvasti esiin nostamia teemoja.

Koemme, että tämän hetken tärkein teema on vapaaehtoisen sekä lippukuntien hyvinvointi. Ilman hyvinvoivia vapaaehtoisia ja toimivia lippukuntia on tulevaisuutemme synkkä. Lisäksi koemme, että vuoden alusta startattu uusi henkilöstöorganisaatio on lähtenyt käyntiin hyvin, mutta ei toki ole vielä valmis. Mallin jatkokehittämisen kannalta Henrin kokemus osana palvelualueita on arvokas.

Henrin rakentava ja ratkaisuhakuinen tapa toimia sekä valtavan laaja kokemus erilaisista organisaatioista ja johtamistehtävistä tarjoavat hyvän pohjan järjestön puheenjohtajan vaativaan pestiin.

Lisäksi kannatamme Jens Backia SP:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Anni Karsmaa toiseksi varapuheenjohtajaksi. Partioneuvoston puheenjohtajaksi kannatamme Henna Heikkilää.

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry jäsenkokousdelegaatio