Kevätkokous 2022

Etelä-Karjalan Partiolaisten kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 20.3. perinteiseen tapaan Joutsenotalolla. Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset asiat. Varsinaisen kokouksen jälkeen käsitetiin vielä muutamia infoasioita sekä keskusteltiin laajasti Suomen Partiolaisten kasvisruokalinjauksesta ja käytiin läpi henkilöstöorganisaatiouudistuksen tilannetta.

Kevätkokouksen asiat

Kokous hyväksyi vuoden 2021 vuosikertomuksen pienin muutoksin sekä tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. Kokous päätti myös pitää jäsenmaksun vuodelle 2023 edelleen nykyisellä tasollaan hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksusta käytiin kuitenkin keskustelua kokouksessa, sillä inflaatio on tällä hetkellä korkealla tasolla, ja yleinen taloustilanne epävarma. Kuitenkin piirin taloustilanne edellisten vuosien osalta on ollut hyvä, ja Heimoviestin siirtyminen sähköiseksi tulevan vuoden alusta tuo säästöjä, joten jäsenmaksun korotusta ei esitetty. Sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenistöltä ei ollut tullut esityksiä muiksi käsiteltäviksi asioiksi kokoukseen.

Henkilöstöorganisaatiouudistus

Vuoden alusta käynnistynyt uusi partion henkilöstöorganisaatio on ollut jo hetken toiminnassa. Etelä-Karjalan Partiolaisten työntekijöistä löytyy tarkempaa tietoa nettisivujen osiosta Partiotyöntekijät ja toimisto. Sivulta löytyy piirin työntekijöiden yhteystiedot sekä piiritoimiston aukioloajat. Lippukuntien kannalta tärkein työntekijä on järjestökoodrinaattori Nalle Velling, johon voi olla yhteydessä aina lippukuntien toimintaan liittyvissä asioissa.

Suomen Partiolaisten kasvisruokalinjaus

Kokouksen jälkeen käytiin laajaa keskustelua Suomen Partiolaisten tuoreesta kasvisruokalinjauksesta. Piirin tai lippukuntien toimintaan linjaus ei toistaiseksi vaikuta, mutta piirihallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan maaliskuun lopussa. Piirihallitukselle on myös toimitettu usean piirin partiolaisen allekirjoittama kysymys linjaukseen liittyen, joka myös käytiin läpi keskustelun yhteydessä.

Muut asiat

Partioparaati järjestetään muutaman vuoden tauon jälkeen Lappeenrannassa sunnuntaina 24.4. Paraatipäivä alkaa klo 12.30 paraatikirkolla tai tunnustuksettomalla ohjelmalla, jonka jälkeen ohjelmassa on paraatin juhlallisuudet sekä itse paraati. Paraatin päätteeksi järjestetään vielä partiomaista ohjelmaa Pusupuistossa sekä PJ-kahvit.

Lippukuntatoimijoiden sekä piiriluottisten yhteinen seminaaripäivä järjestetään 15.5. klo 10-16 myöhemmin varmistuvassa paikassa.

Etelä-Karjalan Partiolaiset ottavat käyttöön kevään aikana yhteisen Teamsin lippukuntatoimijoille, piiriluottiksille sekä työntekijöille. Teamsiin voi jo liittyä omilla partio.fi-tunnuksilla.

Piiri järjestää lippukunnille yhteiskuljetuksen Kajolle. Kuljetuksen hinta on meno-paluun osalta 30 €/osallistuja, ja lippukunnilta kerätään sitovat ilmoittautumiset huhtikuun aikana.

Aikuisrekrykampanja on uudistunut tälle vuodelle siten, että kampanjassa ei ole enää kiinteää kampanja-aikaa, vaan lippukunnat voivat järjestää rekrytapahtumia ja tilata materiaaleja miten omiin aikatauluihin parhaiten sopii. Materiaaleja postitetaan ensimmäisen kerran lippukunnille huhtikuun alussa. Materiaaleja pääset tilamaan aikuisrekrykampanjan sivuilta, josta löytyy myös muuta hyödyllistä tietoa kampanjasta.