E-KP Globaalikasvatusjaoston jäsen

Globaalikasvatusjaoston jäsen vastaa piirin globaalikasvatuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muun jaoston kanssa.

Pestin sisältö
- Globaalikasvatusjaoston kokouksiin osallistuminen (noin neljä kertaa vuodessa)
- Globaalikasvatukseen liittyvien materiaalien ja tapahtumien suunnitteleminen ja valmistaminen/toteuttaminen yhdessä muun jaoston kanssa

Vuonna 2023 globaalikasvatusjaoston tärkeimpänä tavoitteena on koota jaosto, luoda sille toimintatavat ja käynnistää sen toiminta. Globaalikasvatusjaoston jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, miltä globaalikasvatus näyttää Etelä-Karjalassa.

Pestissä sinua tukee globaalikasvatusjaoston puheenjohtaja ja toimihenkilöt.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä toimiminen edellyttää organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä ideoida ja visioida tulevaa. Pestissä ei vaadita aiempaa kokemusta globaalikasvatuksesta – kiinnostus ja halu oppia uutta riittää.

Lisätiedot

Jaoston jäsen sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta (2023–2024).

Haku päättyy sopivien hakijoiden löydyttyä.

Jos jokin jäi mietityttämään, ota yhteyttä taitotoiminnasta vastaavaan hallituksen jäseneen: Otto Turunen / otto.turunen@partio.fi


Globaalikasvatus partiossa

Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, yhdenvertaisempaa ja kestävämpää maailmaa.

Globaalikasvatus toteutuu partiossa niin erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvissa aktiviteeteissa ja koulutuksissa.

Globaalikasvatuksen teemoja partiossa
- ovat kestävän kehityksen kasvatus,
- yhdenvertaisuuden kasvatus,
- tasa-arvokasvatus,
- rauhankasvatus,
- ihmisoikeuksien kasvatus,
- katsomuskasvatus,
- kansainvälisyyskasvatus sekä mediakasvatus silloin, kun sen teemojen aiheet käsittelevät maailmanlaajuisia ilmiöitä.

Täytä hakemus