E-KP Kasvuryhmän jäsen

Käynnistettävän kasvuryhmän jäsenenä olet luomassa toimintatapoja uudelle ryhmälle sekä asettamassa ryhmälle suuntaviivoja. Ryhmän tehtävänä on seurata aktiivisesti piirin jäsenmäärän kehitystä, tukea lippukuntia jäsenmäärän kasvattamisessa ja aikuisrekryssä sekä ideoida ja kehittää toimintaa, joka mahdollistaa piirin jäsenmäärän maltillisen kasvun. Ryhmä mahdollistaa jäsenkasvun kautta partioelämyksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle - ja toisaalta entistä laadukkaamman toiminnan lippukunnissa suurempien ikäryhmien kautta.

Ryhmän jäsenenä olet mukana ideoimassa ja toteuttamassa ryhmän toimintaa. Tehtäväsi sovitaan ryhmän kesken, mutta se voi olla mm. tilastoanalyysiä, lippukuntien tukea valmentajien kanssa, kasvuviestinnän ideointia yhdessä piirin viestinnän kanssa, tempausten ja kampanjoiden ideointia tai jotain muuta.

Pestissä sinua tukee ryhmän puheenjohtaja sekä toimihenkilö.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä vaaditaan kykyä ideoida ja visioida sekä innostaa. Tehtävästä riippuen tarvittavat taidot vaihtelevat, mutta olennaista on halu kehittää toimintaa ja taito luoda uutta.

Ryhmässä työskentely edellyttää paitsi ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, myös omatoimisuutta ja aktiivisuutta.
Täytä hakemus