E-KP Kevät-SM 2024 Järjestelytoimikunta

Piirin järjestämälle Kevät-SM2024 kilpailulle haetaan järjestelytoimikuntaa.

Jos haluat mukaantoteuttamaan vuoden 2024 kevät-SM kilpailuita, hae rohkeasti mukaan järjestelytoimikuntaanalla olevalla Kuksa-lomakkeella.

Järjestelytoimikuntavastaa yhdessä kilpailun johtajien kanssa projektin toteuttamisen kaikistaosa-alueista: suunnittelusta, budjetoinnista, tekijöiden rekrytoinnista,viestinnästä ja markkinoinnista tapahtuman totetukseen ja raportointiin. Järjestelytoimikuntavastaa yhdessä kilpailun johtajien kanssa projektiaikataulussa ja -budjetissapysymisestä sekä projektin tavoitteiden täyttymisestä.

Järjestelytoimikuntakoostuu seuraavista pesteistä, joihin etsimme tekijöitä:

- Järjestelysihteeri

- Ratamestari

- Huolto jakisakeskus

- Viestintä jamarkkinointi

- Tulostoimisto

Samalla lomakkeella haetaan kaikkiin yllä mainittuihinpesteihin tai voi ilmoittaa olevansa käytettävissä useampiin näistä pesteistämuiden toimikunnan jäsenten vahvuuksista riippuen. Järjestelytoimikunnanjäsenet työskentelevät paitsi edistääkseen omaa osa-aluettaan myös koko kisaprojektia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttääkokemusta erilaisista projekteista, ennen kaikkea partiotaitokilpailuista. Lisäksikokemus kilpailuista myös osallistujana tukee laadukkaan tapahtumanjärjestämistä, sillä tapahtumasta toivotaan osallistujille mukavaa jakilpailuihin jatkossakin kannustavaa kokemusta.

Sähköisen työskentelyn jadokumentoinnin sekä partion pilvipalveluiden tuntemus helpottavat työhönryhtymistä, mutta eivät ole edellytys tehtävään.

Pestin vaatima ajankäyttövaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Pesti vie aikaa arviolta viikoittain sekämuutamia suunnitteluviikonloppuja. Kilpailun lähestyessä pestiin käytettävänajan tarve kasvaa.

Itsenäisen työskentelynlisäksi pestiin kuuluu muun leiritoimikunnan kanssa kokoustamista sekämahdollisesti osallistumista leirin ohjausryhmän kokouksiin erikseensovittaessa.

Lisätiedot

Leiritoimikuntaan haetaanoheisella Kuksa-lomakkeella. Kerrothan hakemuksessasi ainakin nämä:

-       Miksi oletkiinnostunut pestistä järjestelytoimikunnassa?

-       Mikä taimitkä osa-alueet kiinnostavat sinua?

-       Mitä tuotmukanasi leiritoimikuntaan? Kerro vahvuuksistasi.

Saat pestiisi tukea kilpailunjohtajaparilta, muulta järjestelytoimikunnalta, piirihallitukselta sekäprojektin ohjausryhmältä ja piirin työntekijöiltä. Pestiesihenkilönä toimii osa-alueestavastaava kilpailun johtaja.

Pestin kesto: Järjestelytoimikuntavalitaan heti kilpailunjohtajien pestauksen jälkeen ja pestiin käydäänpestikeskustelut. Pesti kestää projektin ajan aina loppuraportin laadintaan jasen esittelemiseen saakka syksyllä 2024.

Lisätietoa: PiirinjohtajaHeini Jokinen, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi, puh. 050-4059424


Täytä hakemus