E-KP Kevät-SM 2024 Johtaja (yksin tai parin kanssa)

Etelä-KarjalanPartiolaiset järjestää partiotaitojen SM-kilpailut keväällä 2024. Johtajaparintehtävänä on johtaa kilpailuprojektin toteutumista sekä varsinainenkilpailutapahtuma. Vastuullanne on koko projektin kaari projektitiiminrekrytoimisesta ja tapahtuman suunnittelusta kilpailun toteuttamiseen jamarkkinointiin sekä lopulta raportointiin. Huolehditte projektiaikataulussa ja-budjetissa pysymisestä sekä kilpailun tavoitteiden täyttymisestä.

Johtajaparin tehtäväjakoon ajateltu seuraavasti:

- Kilpailunjohtajavastaa koko tapahtumasta kaikkinensa. Lisäksi hänelle kuuluu erityinen vastuuilmoittautumisen järjestelyistä, viestinnästä, taloudesta, logistiikasta jahuollosta.

- Tehtäväjohtajatukee kilpailunjohtajaa tapahtuman kokonaisuuden hallinnassa. Lisäksi hänvastaa erityisesti tehtäväkokonaisuudesta, pisteenlaskennasta ja radasta.

Pestissä kokoatte järjestelytoimikunnaneli staabin, jonka kanssa yhteistyössä johdatte tapahtuman kaikkia osa-alueita.Järjestelytoimikuntahaku on avoinna saman aikaisesti ja kilpailun johtajaparipääsee kokoamaan staabin pestaamisensa jälkeen.

Vaikka SM-kilpailujen johtajanpesti on sinällään suuri, parijohtajuudella sekä järjestelytoimikunnanyhteistyöllä se on . Pestiin voi hakea joko yksin tai valmiina parina. Pestihakemuksessakysytään, kumpi johtajaparin rooleista sinua kiinnostaa erityisesti.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää näkemystäja kokemusta erilaisista projekteista sekä erityisesti kokemustapartiotaitokilpailuiden järjestämisestä. Lisäksikokemus kilpailuista myös osallistujana tukee laadukkaan tapahtumanjärjestämistä, sillä tapahtumasta toivotaan osallistujille mukavaa jakilpailuihin jatkossakin kannustavaa kokemusta.

Pesti edellyttää kykätoimia tekijäporukan koordinoijana ja kannustajana. Tunnet viestinnän jamarkkinoinnin perusteet ja varmistatte tapahtuman riittävän viestinnän jamarkkinoinnin.

Pesti edellyttää ainakinpartiojohtajan peruskurssin käymistä ja muu johtamiskoulutus katsotaan eduksi.Lisäksi hakijalla tulee olla järjestelytoimikuntakurssi suoritettuna.

Sähköisen työskentelyn jadokumentoinnin sekä partion pilvipalveluiden tuntemus helpottavat työhönryhtymistä, mutta eivät ole edellytys tehtävään.

Pestin vaatima ajankäyttövaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Pesti vie aikaa viikoittain, muutamiasuunnitteluviikonloppuja sekä tapahtuman esittelyä esimerkiksi piirin kokoustenyhteydessä. Tapahtuman lähestyessä pestiin käytettävän ajan tarve kasvaa.

Itsenäisen suunnittelun ja staabin kanssakokoustamisen lisäksi kilpailun johtajapari osallistuu projektin ohjausryhmänkokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektin eri vaiheidenvaatiman tahdin mukaan. Ohjausryhmä toimii kilpailun johtajien ja järjestelytoimikunnantukena ja sparraajana projektin ajan.

Lisätiedot

Kilpailun johtajapariksi haetaan oheisella Kuksa-lomakkeella. Kumpikin parista täyttää oman lomakkeen. Kerrothan hakemuksessasi ainakin nämä:

-        Miksi olet kiinnostunut pestistä kilpailun johtajana?

-        Haetko pestiin yksin vai valmiiksi jonkun kanssa?

-        Oletko ensisijaisesti kiinnostunut Kilpailunjohtajan vai Tehtäväjohtajan roolista?

-        Mitä tuot mukanasi leiritoimikuntaan? Kerro vahvuuksistasi.

-        Millaista pestiä hyödyttävää kokemusta sinulla on partiosta tai muualta?

-        Millainen kisakokemus sinulla on?

Jos pesti kilpailun johtajanakiinnostaa, olethan rohkeasti yhteydessä. Järjestämisessäpätevät samat lainalaisuudet kuin piirin kisoja järjestettäessä, vaikkaosallistuvien vartioiden määrä tuokin lisähaastetta. Rohkeasti mukaan!  

Saat pestiisi tukeaprojektin ohjausryhmältä, piirihallituksen jäseniltä sekä piirin työntekijöiltä.Pestiesihenkilönäsi toimii piirinjohtaja.

Pestin kesto: Pesti alkaaheti pestikeskustelun jälkeen. Pesti kestää projektin ajan aina raportointiinja sen esittelemiseen asti syksyllä 2024.

Lisätietoa: PiirinjohtajaHeini Jokinen, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi, puh. 050-405942


Täytä hakemus