E-KP Talvipiirileirin johtaja (yksin tai parin kanssa)

Etelä-KarjalanPartiolaiset järjestää piirin talvileirin kevättalvella 2024. Tehtävänäsi onjohtaa tämän piirileirin toteuttamista. Vastuullasi on koko projektin kaariprojektitiimin rekrytoimisesta ja tapahtuman suunnittelusta leirintoteuttamiseen ja markkinointiin sekä lopulta raportointiin. Huolehditprojektiaikataulussa ja -budjetissa pysymisestä sekä leirin tavoitteidentäyttymisestä.

Pestissäsi kokoatleiritoimikunnan eli staabin, jonka kanssa yhteistyössä johdatte tapahtumankaikkia osa-alueita. Leiritoimikunnan kokoonpano on leirinjohtajan/johtajaparinsekä leiritoimikunnan yhdessä päätettävissä.

Vaikka leirinjohtajan pesti on sinällään suuri, piirintalvileiri on kooltaan kuitenkin sen verran pieni, että tehtävä on hallittavankokoinen. Pestiin voi hakea joko yksin tai valmiina parina. Yksin hakeviasuositellaan harkitsemaan työparin pestaamista.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää näkemystäja kokemusta erilaisista projekteista, ennen kaikkea retkistä ja leireistä.Pestissä voi toimia menestyksekkäästi, mikäli sinulla on johtamiskokemustaesimerkiksi lippukunnanjohtajana tai olet muuten hankkinut kokemusta erilaistenkokonaisuuksien hallinnasta sekä tunnet partion kasvatustehtävän ja–tavoitteet. Pesti edellyttää kykä toimia tekijäporukan koordinoijana jakannustajana. Tunnet viestinnän ja markkinoinnin perusteet ja varmistatte tapahtumanriittävän viestinnän ja markkinoinnin.

Pesti edellyttää ainakinpartiojohtajan peruskurssin käymistä ja muu johtamiskoulutus katsotaan eduksi.

Sähköisen työskentelyn jadokumentoinnin sekä partion pilvipalveluiden tuntemus helpottavat työhön ryhtymistä,mutta eivät ole edellytys tehtävään.

Pestin vaatima ajankäyttövaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Pesti vie aikaa viikoittain, muutamiasuunnitteluviikonloppuja sekä tapahtuman esittelyä esimerkiksi piirin kokoustenyhteydessä. Leirin lähestyessä pestiin käytettävän ajan tarve kasvaa.

Itsenäisen suunnittelunja staabin kanssa kokoustamisen lisäksi leirinjohtaja / johtajapari osallistuuleirin ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektineri vaiheiden vaatiman tahdin mukaan. Ohjausryhmä toimii leirinjohtajan jaleiritoimikunnan tukena ja sparraajana projektin ajan.


Lisätiedot

Leirinjohtajaksi /johtajapariksi haetaan oheisella Kuksa-lomakkeella. Huomaathan, että parina haettaessa molemmat täyttävät oman lomakkeen. 

Kerrothan hakemuksessasiainakin nämä:

-       Miksi olet(te)kiinnostunut pestistä leirinjohtajana?

-       Mitä tuot mukanasi leiritoimikuntaan? Kerro vahvuuksistasi.

-       Millaista pestiä hyödyttävää kokemusta sinulla on partiosta tai muualta?

Jos pesti leirinjohtajanakiinnostaa, olethan rohkeasti yhteydessä. Piirin talvileiri on mittaluokaltaansen verran pieni, että vankka kokemus lippukuntaretkistä ja -leireistä riittäämainiosti pohjaosaamiseksi.

Saat pestiisi tukeaprojektin ohjausryhmältä, piirihallituksen jäseniltä sekä piirin työntekijöiltä.Pestiesihenkilönäsi toimii piirinjohtaja.

Pestin kesto: Pesti alkaaheti pestikeskustelun jälkeen. Pesti kestää projektin ajan aina raportointiinja sen esittelemiseen asti syksyllä 2024.

Lisätietoa: Piirinjohtaja Heini Jokinen, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi, puh. 050-4059424


Täytä hakemus