E-KP Valmentaja

Valmentaja on lippukuntatuen asiantuntija. Hän valmentaa lippukuntatoimijoita, antaa tukea lippukunnan toimintaan, tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niissä. Valmentaja tukee lippukuntaa heidän tarvitsemassaan kehitystavoitteessa projektiluontoisesti.

Valmentaja on osa lippukuntatuen ryhmää yhdessä muiden valmentajien, lippukuntatuen hallituksen jäsenen ja työntekijän eli järjestökoordinaattorin kanssa. Valmentajan työhön saa myös tukea SP:n säännöllisistä valmentajaverkostoista.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Lippukuntavalmentajan on hyvä olla aikuinen. Hänellä on kokemusta erilaisista partiopesteistä lippukuntatoiminnassa.

Hyvä lippukuntavalmentaja osaa kuunnella, kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa kannustaen. Valmentajalla on hyvä olla taitoa ja mielenkiintoa kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa.

Pestin ajankäyttö vaihtelee jaksoittain kulloinkin käynnissä olevien kehitysprojektien mukaan.

Lisätiedot

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 
Laura Tiainen, puh. 040-820 5225  

Täytä hakemus