E-KP Yhteiskuntasuhderyhmän jäsen

Käynnistettävän yhteiskuntasuhderyhmän jäsenenä olet luomassa toimintatapoja uudelle ryhmälle sekä asettamassa ryhmälle suuntaviivoja. Ryhmän tehtävänä on kehittää ja toteuttaa piirin sidosryhmäyhteistyötä sekä yhteiskunnallista vaikuttamista yhdessä piirinjohtajien kanssa, tukea lippukuntia niiden sidosryhmäyhteistyössä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kasvattamisessa. Konkreettinen osa ryhmän työtä on erilaisiin vaaleihin liittyvä vaikuttaminen ja kampanjat. Ryhmälle kuuluu myös vastuullisuuden ja kumppanuuden teemat. Kestävästi partiossa ja Hiilineutraali partio 2030 sekä näihin liittyvä konkreettinen tekeminen kuuluvat ryhmälle.

Ryhmän jäsenenä olet mukana ideoimassa ja toteuttamassa ryhmän toimintaa. Tehtäväsi sovitaan ryhmän kesken, mutta se voi olla mm. keskusteluyhteyden vahvistamista seurakuntien tai kuntien ja kaupunkien suuntaan, yritysyhteistyön rakentamista, vaalikampanjoiden toteuttamista, piirin hiilijalanjäljen laskentaa, Kestävästi partiossa tunnuksiin liittyvää tuke lippukunnille tai jotain muuta.

Pestissä sinua tukee ryhmän puheenjohtaja sekä toimihenkilö.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä vaaditaan kykyä ideoida ja visioida sekä innostaa. Tehtävästä riippuen tarvittavat taidot vaihtelevat, mutta olennaista on halu kehittää toimintaa ja taito luoda uutta.

Ryhmässä työskentely edellyttää paitsi ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, myös omatoimisuutta ja aktiivisuutta.
Täytä hakemus