Lisäohjeet kurssinjohtajalle

Koulutuskokonaisuuden sisältö on määritetty SP:n toimesta hyvin tarkasti, mutta toteutustapa on toki kurssin kouluttajien itse valittavissa.

Jos partion koulutusjärjestelmä ei tule sujuvasti kuin vettä vain, voit kerrata asian Koulutusjärjestelmän pikaoppaasta.

Koulutuskokonaisuuden yleiskuvaus löytyy SP:n Koulutuksen nettisivuilta. Kuvauksessa on kerrottu koulutuskokonaisuuden sisältö, oppimistavoitteet, kokonaisuuden kesto sekä kohderyhmä. Kokonaisuuteen kuuluvat moduulit pituuksineen käyvät ilmi myös SP:n Moduulikartasta.

Kunkin moduulin sisältö ja moduulikohtaiset oppimistavoitteet on kuvattu moduulikuvauksissa, jotka löydät kunkin koulutuskokonaisuuden kohdalta SP:n nettisivuilta www.partio.fi/koulutus. Moduulikuvauksessa kerrotaan, mitä asioita koulutussetissä tulee käsitellä.

Ydinainesanalyysit löytyvät samasta paikasta, kuin moduulikuvauksetkin. Ne auttavat kouluttajaa hahmottamaan, mikä on juuri tässä moduulissa olennaista. Koulutuksen jälkeen jokaisen kurssilaisen tulee osata Must know-asiat, Should know ja Nice to know täydentävät tätä perusosaamista.

Uusimmat materiaalit saa aina ladattua / tulostettua SP:n nettisivuilta sekä Jemmasta.

P4 Ajankohtaista partiossa -moduulin kouluttamisen avuksi on koottu valmis listaus SP:n ja maailmanjärjestöjen ajankohtaisista asioista. Täydennä sitä itse oman piirin ajankohtaisilla asioilla ja pyydä vaikka kurssilaisia tunnistamaan niitä vastaavasti omasta lippukunnasta, esim. juhlavuosi. Ajankohtaista partiossa -listauksen löydät SP:n nettisivuilta.

Kurssilla tarvitaan usein koulutusmateriaalia. Kurssinjohtajan tulee huolehtia tarvittavien materiaalien tilaaminen toimistolta hyvissä ajoin. Partiotoimiston ja/tai Erätulen kautta on saatavilla mm. PJ-käsikirjat, SP:n turvallisuusohjeet, SP:n Turvallisesti yhdessä -vihkosia jne. Jos jokin on lopussa, sitä voidaan useimmiten tilata lisää, mutta tälle tulee varata aikaa.

Osa materiaaleista on maksullisia, osa ilmaisia. Materiaalien jakaminen kurssilaisille tulee huomioida kurssin budjettia laadittaessa, sillä esimerkiksi PJ-käsikirjat ovat merkittävä kustannuserä kurssin taloudessa.

Tarkemmat tiedot saatavilla olevista materiaaleista hintoineen saat toimistolta.

Useimmille kursseille saadaan taloudellista tukea Opintokeskus Sivikseltä. Jotta tämä tuki voidaan saada, täytyy toteutuksessa huomioida seuraavat asiat:

  • Jos kurssi ei ole hyväksytty opintojaksomalliksi, niin kurssinjohtajan tulee toimittaa kurssin tavoitteet ja kurssiohjelma viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua piiritoimistolle
  • Koulutuksen mainoksissa tulee käyttää Opintokeskus Siviksen logoa
  • Kurssin kouluttajat tulee ilmoittaa toimistolle mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kurssia tai välittömästi kurssin jälkeen
  • Kurssilaiset on päivitettävä välittömästi kurssin jälkeen Kuksaan
  • Kulukorvaukset tulee ehdottomasti hakea 4 viikon kuluessa

Opintojaksojen tuntihinta vuonna 2021 on 26 euroa/tunti

Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen kuluista. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja viestinnän kulut.

Muuta huomioitavaa

Kurssinjohtajan tulee kertoa osallistujille, että he osallistuvat Siviksen tuella toteutettavaan koulutukseen ja heidän nimensä sekä yhteystietonsa tallennetaan Sivisverkkoon.

Kurssin jälkeen osallistujille tulee merkitä suoritukset Kuksaan.

Mene Kuksassa oman tapahtuman Koulutukset välilehdelle. Valitse ”Lisää koulutuskokonaisuus ja sen moduulit” ja valitse listalta oikeat koulutuskokonaisuudet. Samalla listalle ilmestyy kaikki kyseisten koulutusten moduulit.

Tämän jälkeen mene Osallistujat välilehdelle kohtaan ”Merkitse koulutuskokonaisuuksia osallistujille”. Valitse listalta yksi koulutuskokonaisuus, alhaalta kyseisen kokonaisuuden suorittaneet osallistujat, merkitse hyväksymispäivä ja hyväksyjän nimi. Tallenna suoritukset.

Muistathan toimittaa kurssilaisille myös todistukset suoritetuista kursseista. Tilaa toimistolta paperiset todistukset kurssin osallistujille ja sovi toimiston kanssa, kuinka allekirjoitukset todistuksiin hoidetaan ja missä todistukset jaetaan. Jos mahdollista, todistukset kannattaa jakaa kurssin päätteeksi. Siinä tapauksessa hoida todistukset mukaasi kurssille hyvissä ajoin. Vaihtoehtoisesti todistukset voidaan jakaa kurssilaisille myöhemmin esim. jälkitapaamisessa tai ne voidaan postittaa perästä.

Osalla kursseista on sen suorittamisesta kertovat merkit tai tunnukset. Päättäkää, sisältyvätkö nämä merkit kurssimaksuun vai tuleeko kurssilaisen hankkia ne itse (esim. ROK-kurssi, akela-/sampokurssi). PJ-kurssiin kuuluu aina nahkainen osmonsolmu, mutta metallinen PJ-solki taas on itsehankittava.

Merkit ja tunnukset tulee huomioida kurssin budjettia suunnitellessa, sillä esimerkiksi nahkaisista osmonsolmuista tulee kohtuullinen summa kurssin budjettiin.

Huomioithan, että osa merkeistä voi olla vähissä tai loppunut Erätulesta, joten olethan liikkeellä riittävän ajoissa.

SP:n koulutusjärjestelmän mukaiset koulutukset on validoitu Siviksessä ja niistä on mahdollisuus saada opointopisteytetty todistus. Todistuksella koulutuksen suorittaja voi hakea itselleen opintopisteitä omasta koulustaan suoritettua partiokoulutusta vastaan.

Opintopisteytetty todistus tulee hakea erikseen. Ohjeet