Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n
PIIRIN KEVÄTKOKOUS

Piirihallitus on päättänyt 13.3.2020 kokouksessaan SP:n valtakunnallisten ohjeistuksien pohjalta perua kevätkokouksen 22.3.2020.

Kevätkokous on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

”Kun kokousta ei voida pitää säännöissä määrättynä aikana kokouspaikkakunnalla, on odotettava kunnes este poistuu” (Halila-Tarasti; Yhdistysoikeus).   

Kevätkokouskutsu tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

  • valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  • valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • valita kaksi ääntenlaskijaa
  • vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
  • käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Kevätkokouksessa 2019

  • Piirihallitus esittää 1- ja 2-jäsenmaksuun viiden (5) euron korotusta.

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kokousasiakirjat

Tervetuloa!
Piirihallitus