Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n

PIIRIN SYYSKOKOUS

su 18.10.2020 klo 13:00

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

 • valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valita kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 • hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 • valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
  (valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan)
 • valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 • valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon
 • valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia.
 • valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi
 • käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

 • piirinjohtaja (2021-2022)
 • lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen (2021-2022)
 • partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen (2021-2022)
 • viestinnästä vastaava hallituksen jäsen (2021-2022)
 • lisäksi taloudesta vastaava hallituksen jäsen (2021)

Lue lisää pesteistä

Kokouspäivän ohjelma

 • klo 12.00 kahvit, infot ja valtakirjojen tarkastus
 • klo 13.00 kokous

Kokousasiakirjat

Kokouspaikalla ei ole jaossa paperisia kokousmateriaaleja. Jos haluat itsellesi paperiset materiaalit, niin tilaa ne 15.10. mennessä ekp@partio.fi

VAALIT 2020

 • piirinjohtaja (2021-2022)
 • lippukuntatuki (2021-2022)
 • partiokasvatus (2021-2022)
 • viestintä (2021-2022)
 • talous (2021)