Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n
PIIRIN KEVÄTKOKOUS

su 22.3.2020 klo 13:00 Joutseno-talolla (Kesolantie 1, 54100 Joutseno)

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:30

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

  • valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  • valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • valita kaksi ääntenlaskijaa
  • vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
  • käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

KOKOUSPÄIVÄN OHJELMA

klo 10.00 Työpajat
klo 11.00 ruokailu
klo 11.45 infot, palkinnot
klo 12.30 valtakirjojen tarkastus ja kahvit
klo 13.00 kokous

Kokousasiakirjat

Tervetuloa!
Piirihallitus