Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n

PIIRIN SYYSKOKOUS

su 20.10.2019 klo 13:00

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:30

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

 • valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valita kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 • hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 • valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
  (valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan)
 • valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 • valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon
 • valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia.
 • valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi
 • käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

 • piirin varajohtaja
 • vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
 • projekteista vastaava hallituksen jäsen
 • taloudesta vastaava hallituksen jäsen

Kokousasiakirjat:

VAALIT 2019

 • piirin varajohtaja (vuosille 2020-2021)
 • vapaaehtoistuki (vuosille 2020-2021)
 • projektit (vuosille 2020-2021)
 • talous (vuosille 2020-2021)
 • piirinjohtaja (vuodelle 2020)

Lue lisää vaaleista ja ehdokasasettelusta

KOKOUSPÄIVÄN OHJELMA

11.00–12.30 Partion strategia 2020-luvulla esittely- ja keskustelutilaisuus / SP:n strategiatyöryhmä
12.30-13.00 Valtakirjojen tarkastus
12.30-13.00 SP:n puheenjohtajan tervehdyssannat ja kyselypuolituntinen / SP:n puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola
13.00 Syyskokous alkaa

Kokouksen jälkeen

 • keskustelua peruskirjauudistuksesta,
 • seuraavan Finjamboreen esittely,
 • muut piirin infot ja
 • kahvit