Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n

PIIRIN KEVÄTKOKOUS

su 21.3.2021 klo 13:00 Joutseno-talolla, kokous toteutetaan Teams-etäkokouksena koronatilanteesta johtuen

KOKOUKSEEN OSALLISTUVIEN ON ILMOITTAUDUTTAVA 20.3. MENNESSÄ KUKSAAN!

Vain ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

 • Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • Valita kaksi ääntenlaskijaa.
 • Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastuskertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomusten perusteella vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
 • Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni.

Lippukuntien äänimäärä lasketaan kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 31.7. mennessä maksaneiden jäsenten jäsenmäärien mukaan.

Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Edustajan ja varaedustajan tulee olla 15 vuotta täyttäneitä lippukunnan jäseniä.

Kokouspäivän aikataulu

 • klo 10 mennessä lähetään linkki ilmoittautuneille
 • klo 12.30 avataan kokouslinkki yhteyksien testaamista varten
 • klo 13.00 Kevätkokous alkaa
 • Kokouksen jälkeen infot

Kokous järjestetään Teams-sovelluksella. Kokoukseen tulee osallistua sellaisella tilillä, josta ilmenee kokousosallistujan koko nimi (esim. työpaikan Teams-tili käy hyvin). Mikäli kokoukseen kirjautuu vieraana, tulee nimeksi ilmoittaa koko nimi (etunimi ja sukunimi). Nimimerkeillä tms kirjautuneet henkilöt poistetaan kokouksesta. Kokouslinkki toimitetaan Kuksaan merkittyyn osoitteeseen kokouspäivänä Kuksa-tapahtumaan ilmoittautuneille.

Kokouksen aluksi kohdassa 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen pidetään nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi. Jokaisen kokousosallistujan tulee nimenhuudossa ilmoittautua läsnäolevaksi avaamalla kameransa ja mikrofoninsa, ja todeta "Paikalla" oman nimensä kohdalla.

Muuten kokouksen aikana pyydetään kaikkia pitämään mikrofoni suljettuna ylimääräisten taustaäänten välttämiseksi.

Puheenvuorot pyydetään kokouksen chatissä kirjoittamalla "Puheenvuoropyyntö" tai lyhyemmin "PVP". Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuorot pidetään mikrofonia käyttäen, mielellään kameraa käyttäen.

Mahdollisissa äänestystilanteissa voidaan koeäänestää Teams-kokouksen kädennostoa käyttäen. Varsinaiset äänestykset toteutetaan erillisellä järjestelmällä. Äänestysjärjestelmässä käytetään Kuksaan merkittyä sähköpostiosoitetta, joten huolehdithan, että sähköpostiosoitteesi Kuksassa on ajantasalla. Osoitetta ei voida kokouksen aikana muuttaa. Mikäli kokouksessa päädytään äänestämään, lähetetään kokousosallistujille linkki äänestykseen tuohon osoitteeseen, joten tarvitset myös pääsyn kyseiseen sähköpostiin kokouksen aikana.

Kokousasiakirjat

Tervetuloa!
Piirihallitus

PS. Muistathan ilmoittautua 20.3. mennessä

Osallistumislinkki kokoukseen (poistettu 21.3.2021 klo 13.29 nimenhuudon jälkeen)