Tuleva vuosikokous

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n

PIIRIN SYYSKOKOUS

su 24.10.2021 klo 13.00 Joutseno-talolla, Kesolantie 1, 54100 Joutseno

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n mukaiset asiat

 • Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • Valita kaksi ääntenlaskijaa.
 • Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 • Hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten.
 • Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
 • Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
 • Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
 • Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
 • Valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon.
 • Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia.
 • Valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi.
 • Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Äänioikeus

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni.

Lippukuntien äänimäärä lasketaan kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 31.7. mennessä maksaneiden jäsenten jäsenmäärien mukaan.

Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Edustajan ja varaedustajan tulee olla 15 vuotta täyttäneitä lippukunnan jäseniä.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

 • piirin varajohtaja (2022-2023)
 • vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen (2022-2023)
 • taloudesta vastaava hallituksen jäsen (2022-2023)
 • lisäksi tulossa uudet pestit: kasvu ja yhteiskuntasuhteet

Lue lisää pesteistä

Kokouspäivän ohjelma

 • klo 11.45 alkaen tarjolla kahvia
 • klo 12.00 Kajo esittäytyy
 • klo 12.30 valtakirjojen tarkastus
 • klo 13.00 syyskokous alkaa
 • kokouksen jälkeen piirin omat infot

Kokousasiakirjat

Kokouspaikalla ei ole jaossa paperisia kokousmateriaaleja.

VAALIT 2021

 • piirin varajohtaja (2022-2023)
 • vapaaehtoistuki (2022-2023)
 • talous (2022-2023)
 • kasvu (2022-2023)
 • yhteiskuntasuhteet (2022-2023)

Tervetuloa!
Piirihallitus