Heimoviestin kirjoitusohje

Juttujen toimitus

Jutut toimitetaan sähköisinä viimeiseen aineiston jättöpäivään (dead line tai dl) mennessä
Heimoviestin sähköpostiin heimoviesti(a)partio.fi.

Teksti

Jutun tulee olla valmiiksi kirjoitettu. Mieti mielenkiintoa herättävä pääotsikko ja mielellään
pieni johdantoteksti eli ingressi juttusi alkuun. Ingressi on alussa oleva yleensä 2-4
virkkeen pituinen tekstin aloitus, joka kertoo tulevan kirjoituksen aiheen ja pääajatuksen. Se
voi olla esim jokin lause/lauseita jutustasi. Muista tekstiä kirjoittaessasi myös kappalejako
ja väliotsikot. Kirjoita kuvatekstit selkeästi samaan tiedostoon varsinaisen jutun kanssa. Tallenna tekstisi
Word-dokumentiksi (*.doc) tai tekstitiedostoksi (*.txt). Hyvä teksti on vähintään 200 sanaa, mutta ylärajaa ei ole.

Jos jutun pituus mietityttää, voit olla yhteydessä toimitukseen jo kirjoitusvaiheessa esim.
sähköpostilla osoitteeseen heimoviesti(a)partio.fi.

Kuvat

Kuvat piristävät lehden ulkonäköä, joten jos mahdollista, liitä juttuusi kuvia. Toimita useampi
kuin yksi kuva, jotta taittajan on helpompi sommitella sivusta sopiva. Kuvien tulee olla
hyvälaatuisia jpg-, png- tai tiff-kuvia, jotka ovat sähköpostissa liitetiedostona. Jos käytät jonkun muun kuin itsesi ottamaa kuvaa, muista pyytää lupa kuvan julkaisemiseen, ja muista mainita kuvaajannimi kuvan yhteydessä.