Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirissä käyttää piirin sääntömääräiset varsinaiset kokoukset kevät- ja syyskokous. Varsinaisten kokousten välissä piirin toimintaa johtaa piirihallitus apunaan piiritoimisto. Käytännön partiotoimintaa toteuttavat piirin eri ryhmät, jaokset ja erilaiset projektiryhmät.

Mikäli haluat mukaan piirin toimintaan, katso avoimet pestit. Lisätietoa saa kunkin toiminnanalan luottamushenkilöiltä tai piiritoimistolta.

Piiri olemme me kaikki yhdessä. Tervetuloa mukaan tekemään iloista eteläkarjalaista partiota!

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n organisaatio 2021

Piirihallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa kokonaisuutena vuosikokousten päätösten mukaisesti.

Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä

Piirihallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(a)partio.f  - paitsi lauri.1.tuominen(a)partio.fi

Piirijohtaja
Heini Jokinen (KoVa), puh. 050 405 9424

Piirin varajohtaja
Timo Seppälä (LW), puh. 050 554 3068

Lippukuntatuki
Laura Tiainen (TT), puh. 040 820 5225

Kasvatus
Ikäkausitiimi; Tiia Ruokojärvi (LWS), puh. 040 554 0796
Taitotiimi; Otto Turunen (JNV), puh. 045 136 0420

Projektit
Olli Ahvo, puh. 050 550 0279

Vapaaehtoistuki
Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), puh. 040 718 2435

Viestintä
Lauri Tuominen (LSV), puh. 044 980 4687

Talous
Sami Parta (LW), puh. 050 598 2217

Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia partiokasvattajina (tapaamiset, täsmäkoulutukset, vertaistukitilaisuudet). Jokaiselle piirin lippukunnalle on nimetty oma vastuuvalmentaja, jotka tukevat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteitaan ja auttavat mahdollisten pulmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisemisessa.

Lippukuntatuen ryhmänkokoonpano

 •  Laura Tiainen (TT), piirihallituksen jäsen
 •  Minna Arminen (KoVa), ryhmän puheenjohtaja, valmentajavastaava
 • Vastuuvalmentajat
 • Kaikki Mukaan! -ryhmä
 • seppojen edustaja Timo Lampi (LW).

Vastuuvalmentajat

E-KP Lippukuntatuki 1
KoVaLaura Tiainen (TT)040 820 5225
E-KP Lippukuntatuki 2
SaSaTaija Mansikka (JAT)040 567 7400
E-KP Lippukuntatuki 3
JAT, JNV, PIMinna Arminen (KoVa)050 339 8611
E-KP Lippukuntatuki 4
LSS, LSV, TKH, SVJukka Raudaskoski (KoVa)040 828 2993
E-KP Lippukuntatuki 5
LTT, LS, VV ja ParvMari Kallio (TT)050 594 7905
E-KP Lippukuntatuki 6
EPS, TT, SS, RET, RaRaOlli Näreaho (PI)050 378 2477
E-KP Lippukuntatuki 7
LWS, LW, TaTaVeera Parikka (EPS)0400 675 364
E-KP Lippukuntatuki 8
LutusetJenni Kainlauri (LWS) 

Kaikki Mukaan! -ryhmä (Kamu-ryhmä)

 • Jenni Kainlauri (LWS), puheenjohtaja
 • Meeri Manninen (LWS)
 • Onerva Ruoho (LWS)
 • Elina Seppälä (LWS)

Kasvatuksen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntien partio-ohjelman toteutusta, järjestää piirin tapahtumia sekä taitokoulutusta eri ikäkausille. Tapahtumia ovat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK), järjestelytoimikuntakurssi (JTMK), veneenohjaajakurssi (VOK) sekä muut tapahtumat tilanteen, tarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Kasvatusryhmän kokoonpano

 • Tiia Ruokojärvi (LWS), Ikäkausitiimin puheenjohtaja
 • Otto Turunen (JNV), Taitotiimin puheenjohtaja
 • Ikäkausitiimin jaostojen puheenjohtajat
 • Taitotiimin jaostojen puheenjohtajat

Ikäkausitiimi

 • Perhepartiojaosto
 • Sudenpentu- ja seikkailijajaosto (SuSe);
 • Tarpoja- ja samoajajaosto (TaSa); Alisa Huolman (JAT)  ja Emilia Strandman (LWS)
 • Vaeltajajaosto; Salla Rytkönen (KoVa)

Taitotiimi

 • Kilpailujaosto; Emma Laihanen (LWS)
 • Meripartiojaosto; Niko Kivistö (LSV)
 • Kansainvälisyysjaosto; Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Retkeilyjaosto

Projektiryhmän tehtävänä on vastata piirin alueella tapahtuvien projektien, erikoisten tapahtumien sekä partioviikon toteutumisesta.

Projektiryhmän kokoonpano

 • puheenjohtaja Olli Ahvo, puheenjohtaja
 • projektien ja tapahtumien johtajat

Piirileiri Saaga 2021

 • Laura Leinonen (Parv), leirinjohtaja
 • Emmi Niitlahti (LTT), ohjelmajohtaja
 • Minna Nousiainen (TT), osallistujajohtaja

Partioviikko 2021

 • Paraati -

Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on vastata piirin johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Vapaaehtoistuki järjestää mm. partiojohtajaperuskurssin, akela-, sampo- ja luotsikurssit.

Vapaaehtoistuen ryhmän kokoonpano

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), piirihallituksen jäsen
 • Koulutusjaoston puheenjohtaja
 • Aikuispartioryhmän puheenjohtaja

Koulutusjaosto

 • Annika Ampuja (LSS), puheenjohtaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Olli Kuivalainen (LSV)
 • Minna Nousiainen (TT)
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)

Koulutusohjaat

 • Annika Ampuja (LSS), vastaava koulutusohjaaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Elina Seppälä (LWS)

Aikuispartio

 • Suvi Tonteri (JNV), puheenjohtaja
 • Olli Ahvo
 • Meri Ilmaniemi (EPS)
 • Tita Porevirta (TT)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Jenni Roine (TaTa)
 • Anne Venjärvi (PI)

Viestintäryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirin eri viestintäkanavia (Heimoviesti, www-sivut, Facebook, sähköposti, Instagram, uutiskirjeet) sekä tukea muita toiminnanaloja ja lippukuntia viestintäosaamisella.

Viestintäryhmän kokoonpano

 • Lauri Tuominen (LSV), piirihallituksen jäsen  (lauri.1.tuominen(a)partio.fi)
 • Jutta Lajunen (LSS), ryhmän puheenjohtaja
 • Kuvaus- ja somejaosto
 • Heimoviestin toimikunta, päätoimittaja
 • Muut jäsenet

Kuvaus- ja somejaosto

 • Tiia Hyyryläinen (LSS), kuvausvastaava
 • Esteriina Papinniemi (TT), some-vastaava

Heimoviestin toimituskunta

 • päätoimittaja Sohvi Kuusitunturi (EPS)
 • toimitussihteeri
 • taittaja Lotta Nurmi (TT)

Talousryhmän tehtävänä on tukea piirihallituksen päätöksentekoa taloudellisissa päätöksissä. Talousryhmä hoitaa erikseen määriteltyjä suunnittelu-, valvonta ja raportointitehtäviä sekä selvittää talouteen liittyviä kysymyksiä tarvitsijoille piirissä sekä lippukunnissa. Talousryhmän kanssa yhteistyössä toimii Hepohiekan hoitokunta sekä Partiokauppa Erätuli Oy.

Talousryhmän kokoonpano

 • Sami Parta (LW), puheenjohtaja
 • Tuomas Pursiainen (LSV)
 • Pia Pätilä (RET)
 • Leena-Maija Sandholm (EPS)

Talousryhmän alle kuuluu myös

 • Hepohiekan hoitokunta, puheenjohtaja Jukka Raudaskoski (KoVa)

Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on vastata ansiomerkkianomusten käsittelystä, ansiomerkkijärjestelmän koulutuksesta lippukunnille sekä koordinoita ansiomerkkijärjestelmän oikeaa ja tasapuolista käyttöä piirin alueella.

Ansiomerkkiryhmän kokoonpano

 • Minna Nousiainen (TT), puheenjohtaja (puh. 0400  960 160, minna.nousiainen(a)partio.fi)
 • Heini Jokinen (KoVa), piirinjohtajana
 • Laura Tiainen (TT), lippukuntatuen edustajana
 • Nina Miikki (RET)
 • Antti Pirinen (LW) 
 • Tommi Turunen (KoVa)

Piiritoimiston tehtävänä on pyörittää piirin arkea (juoksevat asiat, palvelut lippukunnille ja jäsenille, viestintä, Erätuli Oy, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin jne). Piiritoimistolla Joutsenossa työskentelee palkattu työntekijämme Jaana.

Kesolantie 1
54100 Joutseno
(Joutseno-talo, vesitornin vieressä)

Puhelin0400 554 024
Sähköpostiekp(a)partio.fi

Lisäksi vuoden 2021 aikana ollaan perustamassa

Y-suhderyhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Ryhmän tehtävänä on yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella esimerkiksi ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin asioihin yhdessä piirihallituksen kanssa.

Y-suhderyhmä vastaa kestävän kehityksen teemoista piirissä tukemalla lippukuntia, piirin organisaatiota ja piirin projekteja kestävän partiotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kasvun toiminnanalaan kuuluvat partion jäsenmäärän kasvua tukevien toimenpiteiden koordinointi niin piirissä kuin lippukuntatasolla. Kasvua tuetaan liittymisen esteitä poistamalla, moninaisuusasioita koordinoimalla sekä tilastojen ja datan avulla.

Kasvuryhmä seuraa, koordinoi ja kehittää kasvutoimenpiteiden toteuttamista piirissä ja miettii keinoja poistaa liittymisen ja harrastamisen esteitä sekä uusia tapoja harrastaa partiota. Kasvuryhmä kokoaa yhteen jäsenmäärän ylläpitämiseen ja kasvuun liittyvät toimenpiteet ja materiaalit.