Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirissä käyttää piirin sääntömääräiset varsinaiset kokoukset kevät- ja syyskokous. Varsinaisten kokousten välissä piirin toimintaa johtaa piirihallitus apunaan piiritoimisto. Käytännön partiotoimintaa toteuttavat piirin eri ryhmät, jaokset ja erilaiset projektiryhmät.

Mikäli haluat mukaan piirin toimintaan, katso avoimet pestit. Lisätietoa saa kunkin toiminnanalan luottamushenkilöiltä tai piiritoimistolta.

Piiri olemme me kaikki yhdessä. Tervetuloa mukaan tekemään iloista eteläkarjalaista partiota!

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n organisaatio 2020

Piirihallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa kokonaisuutena vuosikokousten päätösten mukaisesti.

Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä

Piirihallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(a)partio.f  - paitsi lauri.1.tuominen(a)partio.fi

Piirijohtaja
Heini Jokinen (KoVa), puh. 050 405 9424

Piirin varajohtaja
Timo Seppälä (LW), puh. 050 554 3068

Lippukuntatuki
Jenni Kainlauri (LWS)

Partiokasvatus
Tiia Ruokojärvi (LWS), puh. 040 554 0796

Projektit
Olli Ahvo (KoVa), puh. 050 550 0279

Vapaaehtoistuki
Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), puh. 040 718 2435

Viestintä
Lauri Tuominen (LSV), puh. 044 980 4687

Talous
Tuomas Pursiainen (LSV), puh. 050 347 5588

Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia partiokasvattajina (tapaamiset, täsmäkoulutukset, vertaistukitilaisuudet). Jokaiselle piirin lippukunnalle on nimetty oma vastuuvalmentaja, jotka tukevat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteitaan ja auttavat mahdollisten pulmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisemisessa.

Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja Jenni Kainlauri (LWS)

Ryhmään kuuluvat vastuuvalmentajien lisäksi KaMu-tiimin jäsenet Meeri Manninen (LWS) ja Onerva Ruoho (LWS) sekä seppojen edustaja Timo Lampi (LW)

Vastuuvalmentajat

E-KP Lippukuntatuki 1
JAT, JNV ja KoVaLaura Tiainen (TT)040 820 5225
E-KP Lippukuntatuki 2
LWS, LW ja SVTaija Mansikka (JAT)040 567 7400
E-KP Lippukuntatuki 3
LTT, LS ja PIMinna Arminen (KoVa)050 339 8611
E-KP Lippukuntatuki 4
LSS, LSV, TaTa ja SaSaJukka Raudaskoski (KoVa)040 828 2993
E-KP Lippukuntatuki 5
Parv, VV ja TKHMari Kallio (TT)050 594 7905
E-KP Lippukuntatuki 6
EPS, TT, SS ja RETOlli Näreaho (PI)050 378 2477

Partiokasvatuksen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntien partio-ohjelman toteutusta, järjestää piirin tapahtumia sekä taitokoulutusta eri ikäkausille. Tapahtumia ovat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK), järjestelytoimikuntakurssi (JTMK), veneenohjaajakurssi (VOK) sekä muut tapahtumat tilanteen, tarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Partiokasvatusryhmän puheenjohtaja Tiia Ruokojärvi (LWS)

Ryhmään kuuluvat jaostojen puheenjohtajat

 • Kilpailujaosto - Emma Laihanen (LWS)
 • Meripartiojaosto - Niko Kivistö (LSV)
 • Kansainvälisyysjaosto - Ilkka Kuivalainen (LSV)

Ikäkaudet

 • Samoajajaosto - Alisa Huolman (JAT)  ja Emilia Strandman (LWS)

Projektiryhmän tehtävänä on vastata piirin alueella tapahtuvien projektien, erikoisten tapahtumien sekä partioviikon toteutumisesta.

Projektiryhmän puheenjohtaja Olli Ahvo (KoVa)

Ryhmään kuuluvat projektien ja tapahtumien johtajat

Piirileiri Saaga 2020

 • Laura Leinonen (Parv), leirinjohtaja
 • Emmi Niitlahti (LTT), ohjelmajohtaja
 • Timo Lampi (LW), pestijohtaja

Partioviikko 2020

 • Paraati - Ilkka Kuivalainen (LSV)

Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on vastata piirin johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Vapaaehtoistuki järjestää mm. partiojohtajaperuskurssin, akela-, sampo- ja luotsikurssit.

Vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtaja Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)

Ryhmään kuuluvat koulutusohjaat ja muita kouluttajia

Koulutusohjaat

 • Annika Ampuja (LSS)
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Minna Nousiainen (TT), vastaava koulutusohjaaja
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)

Muita kouluttajia, vapaaehtoistuen ryhmän jäseniä

 • Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Olli Kuivalainen (LSV)
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)

Viestintäryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirin eri viestintäkanavia (Heimoviesti, www-sivut, Facebook, sähköposti, Instagram, uutiskirjeet) sekä tukea muita toiminnanaloja ja lippukuntia viestintäosaamisella.

Viestintäryhmän puheenjohtaja Lauri Tuominen (LSV), lauri.1.tuominen(a)partio.fi

Ryhmään kuuluvat varajohtaja, Heimoviestin päätoimittaja, nettivastaava, piirin työntekijä sekä muut ryhmän puheenjohtajan pestaamat jäsenet.

Viestintäryhmä

 • Jutta Lajunen (LSS), varapuheenjohtaja
 • Tiia Hyyryläinen (LSS), kuvausvastaava
 • Esteriina Papinniemi (TT), some

Heimoviesti

 • päätoimittaja Sohvi Kuusitunturi (EPS)
 • toimitussihteeri
 • taittaja Lotta Nurmi (TT)

Talousryhmän tehtävänä on tukea piirihallituksen päätöksentekoa taloudellisissa päätöksissä. Talousryhmä hoitaa erikseen määriteltyjä suunnittelu-, valvonta ja raportointitehtäviä sekä selvittää talouteen liittyviä kysymyksiä tarvitsijoille piirissä sekä lippukunnissa. Talousryhmän kanssa yhteistyössä toimii Hepohiekan hoitokunta sekä Partiokauppa Erätuli Oy.

Talousryhmän puheenjohtaja Tuomas Pursiainen (LSV)

Ryhmään kuuluvat

 • Oskari Pylkkönen (SS)
 • Pia Pätilä (RET)
 • Leena-Maija Sandholm (EPS)

Talousryhmän alle kuuluvat myös

 • Hepohiekan hoitokunta, puheenjohtaja Jukka Raudaskoski (KoVa)
 • Partiokauppa Erätuli Oy

Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on vastata ansiomerkkianomusten käsittelystä, ansiomerkkijärjestelmän koulutuksesta lippukunnille sekä koordinoita ansiomerkkijärjestelmän oikeaa ja tasapuolista käyttöä piirin alueella.

Ansiomerkkiryhmän puheenjohtaja Minna Nousiainen (TT), puh. 0400  960 160, minna.nousiainen(a)partio.fi

Ryhmään kuuluvat

 • Heini Jokinen (KoVa) piirinjohtajana
 • Jenni Kainlauri (LWS) lippukuntatuen edustajana
 • Nina Miikki (RET)
 • Antti Pirinen (LW) 
 • Leena-Maija Sandholm (EPS)
 • Tommi Turunen (KoVa)

Piiritoimiston tehtävänä on pyörittää piirin arkea (juoksevat asiat, palvelut lippukunnille ja jäsenille, viestintä, Erätuli Oy, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin jne). Piiritoimistolla

Joutsenossa työskentelee palkattu työntekijämme Jaana.

Kesolantie 1
54100 Joutseno
(Joutseno-talo, vesitornin vieressä)

Puhelin0400 554 024
Sähköpostiekp(a)partio.fi