E-KP Partiojohtajaperuskurssi 18.8.2023 – 1.10.2023

Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutuksessa perehdytään partiotoiminnan ja projektien johtamiseen, partioliikkeen periaatteisiin, toimintatapoihin ja turvallisuuteen. Koulutukseen kuuluu kouluttautujan toteuttama ja raportoima johtamistehtävä, jonka aikana hän johtaa muita aikuisia tapahtuman toteuttamiseksi, sekä maastoyöpyminen, jonka avulla kerrataan perusretkeilytaitoja. Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja voi hakea valtakirjaa, joka on edellytys tietyissä partiotehtävissä toimimiselle.

Vuoden 2023 koulutus koostuu

  • aloitus- ja päätöskeskustelusta,
  • ennakko- ja välitehtävistä,
  • kahdesta koulutusviikonlopusta (18.-20.8. ja 29.9.-1.10.),
  • johtamisharjoituksesta, joka toteutetaan omassa lippukunnassa, ja
  • johtamisharjoituksen raportoimisesta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille (täyttää vuoden 2023 aikana) partiolaisille, erityisesti johtajapesteissä toimiville tai niissä aloittaville. Esitietovaatimuksena koulutukselle on Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot ja perusretkeilytaidot.

Koulutuksen hinta on 120 €.

Ilmoittautuminen päättyy 1.8.2023.

Lisätietoja: Otto Turunen / otto.turunen(a)partio.fi

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Lääkitys ja ensiapu, Lepo ja yöpyminen, Liikkuminen, Ohjelma, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa