L-SP Kevätmestaruuskilpailu SAVIRALLI 2023 (seikkailijakisa)

Tervetuloa ilmoittautumaan L-SP:n kevät-PT-kisa Saviralliin 2023

2.4. seikkailijakisa, VIP 12.3. 

(1.4. tarpojasarjat, VIP 12.3. Huomaathan, että ilmoittautuminen tarpojasarjoihin 1.4.2023 tapahtuu toisen Kuksa-tapahtuman kautta.)

Kilpailun virallinen kotisivu: SAVIRALLI 2023 | Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Kilpailukeskus: Asemanseudun koulu, Melliläntie 65, 32300 Mellilä

Hinta 70 € / vartio

Järjestäjänä Saviseudun alue, 

Antti Holkeri, 050 404 6826, antti.holkeri@gmail.com ja Santeri Salo, 040 588 0658, santeri.s.salo@gmail.com
Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 


Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainenvoi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisestiluotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, ettäensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikanaviestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta,häirinnästä ja syrjimisestä vapaa. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa jajoka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiathuomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekäruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. Osallistujalla, jolla on herkkä taiheikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuukustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.

Lepo ja yöpyminen

Tapahtumassa on yöhiljaisuus. Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä)on mahdollisuus riittävään uneen. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyähiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi taijos aistit ylikuormittuvat. Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjollasähköä.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saatarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä.

Näköaisti

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaastihäikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaanennakkoon.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä.

Hajuaisti

Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.

Kieli

Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertookenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia,johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiäja pyytää lisätietoa.

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennenilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykötapahtumaan osallistumaan. Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin eipääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtumaon puussa, tms. Ilmoittautumisen yhteydessäkysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissamainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustellaerityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikillatavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttäämyös ilman hiirtä. Sisällöistä on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot.Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmäteivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Santeri Salo, santeri.s.salo@gmail.com