Koulutusjärjestelmä

Vapaaehtoisina johtajina toimivien partiolaisten parasta tukea on se, että johtajat ovat koulutettuja tehtäviinsä. Tätä varten piirimme järjestää useita erilaisia koulutuksia, jotka kuuluvat Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmässä tasoille 0, 1 tai 2.

Osa koulutuksista on täydentävää koulutusta lippukuntien tarpeisiin. Lisäksi piirissä järjestetään myös erilaista taitokoulutusta kuten veneenohjaajakursseja. Piiri järjestää myös periaatteessa lippukuntatasolle kuuluvaa koulutusta kuten ryhmäänohjaajakursseja.

  1. Tutustun partioon -taso: Tiedän partion perusteet ja osaan toimia turvallisesti. Suunnattu aikuisena partion aloittaneille.
  2. Perustaso: Ymmärrän partion perusteet ja saan valmiuksia lippukunnassa toimimiseen. Johdan lapsia ja nuoria.
  3. Jatkotaso: Osaan soveltaa partion perusteita toimintaan. Saan valmiuksia lippukunnassa ja piirissä johtamiseen. Johdan nuoria ja aikuisia.

Piirin vastuulle kuuluvista kursseista tärkeimmät järjestetään vuosittain (esimerkiksi partiojohtajaperuskoulutus, akela/sampo-koulutus), osa joka toinen vuosi (esimerkiksi ohjelmajohtaja-, pestijohtaja- ja lippukunnanjohtajakoulutukset) ja osaa tarpeen mukaan.

Jos omassa piirissämme ei kyseisenä vuonna järjestetä koulutusta, kannattaa osallistua esimerkiksi Kymenlaakson Partiopiirin kurssille.

Lippukunnilta kysytään koulutustarpeesta seuraavan vuoden toiminnansuunnittelun yhteydessä, joten on hyvä pohtia kaikkien johtajien koulutustarvetta jo viimeistään edellisen toimintakauden lopussa. Joitain koulutuksia voidaan tällöin tarjota myös ”räätälöityinä” lippukunnan tarpeisiin.

Kukin koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, jotka pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Kokonaisuus koostuu useista eri moduuleista, jotka voivat olla yhteisiä eri koulutuskokonaisuuksille. Koulutuskokonaisuus sisältää aina myös aloitus- ja päätöskeskustelun.

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä ja koulutuskartta