Ansiomerkit

Lippukunnan talkoileva työmyyrä? Tarpojia innostavasti johtava samoaja tai sudenpentujen taianomainen akela? Pitkäaikainen lippukunnan sihteeri? Tunnet heitä ja mietit, että he ansaitsevat kiitoksen.

Hyvä tapa kiittää heitä partiossa on ansiomerkki. Partion ansiomerkit ovat osa partiomenetelmää ja partion symboliikkaa. Ansiomerkit on jaettu piirin ja keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset ry) merkkeihin, lisäksi lippukunnalla voi olla omia ansiomerkkejä.

Sekä piirin että SP:n ansiomerkit anotaan Kuksan kautta. Ehdotuksen täyttämiseen tarvitaan kahden henkilön Kuksa-tunnukset; toinen kirjoittaa ehdotuksen ja toinen käy vahvistamassa sen. Muistathan, että läheinen sukulainen (perheenjäsen) tai vaikka seurustelukumppani on jäävi, eikä voi allekirjoittaa eikä vahvistaa ehdotusta.

Ansiomerkkiehdotuksia käsitellään neljän kertaa vuodessa ja ehdotuksen jättöpäivä vaikuttaa myönnetyn merkin luovutusajankohtaan. Huomaathan, että Mannerheim-solkien ehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa, joten niiden ehdotukset on jätettävä 15.11. mennessä. Mannerheim-soljet jaetaan keväällä partioparaatin yhteydessä.

  • 15.1. mennessä haetaan partioviikolla, -paraatissa tai sen jälkeen jaettavat
  • 15.4. mennessä haetaan kesällä ja syksyllä jaettavat
  • 15.9. mennessä haetaan loppuvuodesta (jouluna) ja alkuvuodesta jaettavat
  • 15.11. mennessä haetaan keväällä (helmi-huhtikuu) jaettavat ja seuraavana vuonna jaettavat Mannerheim-soljet.

Ansiomerkkiesityksiä voidaan käsitellä muulloinkin, mutta vain perustellusta syystä.

Ansiomerkkianomuksen tekeminen

Kaikki ansiomerkkianomukset täytetään Kuksaan. Varaathan aikaa niiden täyttämiseen, jotta saat sen kerralla täytettyä huolellisesti. Tutustu etukäteen myös SP:n Ansiomerkkiohjeeseen, jotta voit varmistua siitä, että olet anomassa oikeaa merkkiä. Siitä löydät myös ohjeita ansiomerkkien hakuun.

II luokan Mannerheim-solkeen tarvitsee liitteeksi koulun tai työnantajan suosituksen. Tulosta, muista pyytää allekirjoitus ja liitä se Kuksaan hakemukseen.

Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee kaikki hakemukset, ja myöntää piirin mitalit ja merkit. Ryhmä myös varmentaa lippukuntien myöntämät Collanin ja Louhisuden soljet ja varmistaa, että ansiomerkin hakemuksessa täyttyvät myöntökriteerit. Muissa SP:n merkeissä ryhmä joko puoltaa tai ei puolla hakemusta. SP:n ansiomerkit, lukuunottamatta Collanin ja Louhisuden solkia, myöntää Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä, puheenjohtajisto tai hallitus tietyn työnjaon mukaisesti.
Tarvittaessa piirin ansiomerkkiryhmä pyytää hakijalta vielä lisätäydennystä hakemuksiin ennen niiden laittamista eteenpäin.

Lisätietoja