Kevään 2019 Megapamaus

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n vuoden ensimmäinen luottis- ja lippukuntapäivä

Lauantaina 16.2 pidettiin luottis- ja lippukunta-aktiivipäivä sekä piirihallituksen vuoden toinen kokous. Osallistujia 15, kiitos mukana olleille!

  • Esiteltiin piirin uudistettujen verkkosivujen tilanne osallistujille. Sivut julkaistaan kevättalven aikana.
  • Esiteltiin lyhyesti vuodenvaihteessa toteutetun palautekyselyn tulokset. Toimivimmiksi vastaajat kokivat piirissä lippukuntatuen, viestintää ja tapahtumia haluttiin lisää. Koonnos kaikista vastauksista ja saadusta palautteesta toiminnanaloittain julkaistaan maaliskuun alussa.
  • Keskusteltiin piirin kisojen määrästä, toteutuksesta sekä sääntöuudistuksen vaikutuksesta kisoihin. Osallistujien näkökanta oli, että noin kolmen vuoden välein järjestettynä kilpailut eivät ole ylivoimainen ponnistus lippukunnille. Tiedostettiin, että kaikki lippukunnat eivät kykene yksin kilpailuita järjestämään. Vaihtoehtona on jatkossa yhdistää kevät-pt Jarrun Lenkkiin, tällöin järjestelyvuorot kevenevät hieman. Jatketaan keskustelua ja kuullaan ei-paikallaolleita lippukuntia. Päätös jatkosta vuosille 2021 -> tehdään kevään aikana.
  • Piirin pestit ja pestaamisen periaatteet. Jatkossa kaikki piirin avoimet pestit syötetään suoraan Kuksaan ja kootaan piirin uusille verkkosivuille. Pestejä markkinoidaan kuitenkin yhä kaikissa viestintäkanavissa. Lähtökohtana on, että kaikki isoimmat pestit ovat ensin kaikkien haussa 3-4 kuukautta, mikäli tällöin tekijöitä ryhdytään kysymään suoraan tekijöitä pesteihin. Tällähetkellä pestejä on kirjavasti tarjolla eri kanavissa, joka ei ole ideaalitilanne. Tarjolle tulee myös pestimesterin pesti, joka tehtävänä on ylläpitää pestilistaa sekä vastata kokonaisuutena pestijärjestelmän selkeydestä ja tasapuolisuudesta. Kokonaisuutena pyritään siihen, että pestit ovat yhdessä paikassa, ajantasaisia sekä varmasti kaikkien saatavissa.
  • Peruskirjan uudistaminen. SP:n jäsenkokous päätti viime syksynä aloitta partion peruskirjan uudistamisen. Uudistusprosessia, toteutusta sekä aikataulua oli esittelemässä peruskirjatyöryhmän edustajat. Pienryhmissä tehtäviä ja keskustelua ongelmallisiksi koetuista peruskirjan osista sekä partiolupauksesta.

Piirhallituksen vuoden toisen kokouksen keskeisimmät asiat:

  • viimeisteltiin vuoden 2018 toimintakertomus sekä tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle
  • toiminnansuunnittelu 2020 aikataulu, toteutus ja vastuut
  • jäsemaksut vuodelle 2020, piirihallitus ei esitä kevätkokoukselle muutoksia nykyisiin
  • vahvistettiin Ohjeita tapahtumanjohtajalle-sivuston sisältö uusille verkkosivuille
  • päätettiin hankkia piirille kuvapankkipalvelu kuvat.fi sivustolta hintaan 7e(+alv)/kk

Mikäli kysyttävää/kommentoitavaa, niin antaa palaa!

-Antti