Piirihallitus ja toiminnanalat

Piirihallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa kokonaisuutena vuosikokousten päätösten mukaisesti. Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Piirihallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Piirijohtaja
Heini Jokinen (Korven Vaeltajat), puh. 050 405 9424

Piirin varajohtaja
Annika Ampuja (Lauritsalan Sinisiskot )

Kasvatus
Ikäkausitiimi; Sanna Liikka (Lauritsalan Sinisiskot)
Taitotiimi; Otto Turunen (Joutsenon Nuotioveljet)

Lippukuntatuki
Laura Tiainen (Partiolippukunta Tarmontytöt)

Vapaaehtoistuki
Meri Ilmaniemi (Enson Partiosiskot)

Viestintä
Senja Paakkinen (Korven Vaeltajat)

Talous
Sami Parta (Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet), puh. 050 598 2217

Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia partiokasvattajina (tapaamiset, täsmäkoulutukset, vertaistukitilaisuudet). Jokaiselle piirin lippukunnalle on nimetty oma vastuuvalmentaja, jotka tukevat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteitaan ja auttavat mahdollisten pulmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisemisessa.

Lippukuntatuen ryhmänkokoonpano

 •  Laura Tiainen (TT), piirihallituksen jäsen
 •  Minna Arminen (KoVa), ryhmän puheenjohtaja, valmentajavastaava
 • Vastuuvalmentajat
 • Kaikki Mukaan! -ryhmä
 • seppojen edustaja Timo Lampi (LW).

Vastuuvalmentajat

 • KoVa: Laura Tiainen (TT), 040 820 5225
 • SaSa: Taija Mansikka (JAT), 040 567 7400
 • JAT, JNV, PI: Minna Arminen (KoVa), 050 339 8611
 • LSS, LSV, TKH, SV: Jukka Raudaskoski (KoVa), 040 828 2993
 • LTT, LS, VV ja Parv: Mari Kallio (TT), 050 594 7905
 • EPS, TT, SS, RET, RaRa: Olli Näreaho (PI), 050 378 2477
 • LWS, LW, TaTa: Veera Parikka (EPS), 0400 675 364
 • Lutuset: Jenni Kainlauri (LWS)

Kaikki Mukaan! -ryhmä (Kamu-ryhmä)

 • Jenni Kainlauri (LWS), puheenjohtaja
 • Meeri Manninen (LWS)
 • Onerva Ruoho (LWS)
 • Elina Seppälä (LWS)

Kasvatuksen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntien partio-ohjelman toteutusta, järjestää piirin tapahtumia sekä taitokoulutusta eri ikäkausille. Tapahtumia ovat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK), järjestelytoimikuntakurssi (JTMK), veneenohjaajakurssi (VOK) sekä muut tapahtumat tilanteen, tarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Kasvatusryhmän kokoonpano

 • Tiia Ruokojärvi (LWS), Ikäkausitiimin puheenjohtaja
 • Otto Turunen (JNV), Taitotiimin puheenjohtaja
 • Ikäkausitiimin jaostojen puheenjohtajat
 • Taitotiimin jaostojen puheenjohtajat

Ikäkausitiimi

 • Perhepartiojaosto
 • Sudenpentu- ja seikkailijajaosto (SuSe);
 • Tarpoja- ja samoajajaosto (TaSa); Alisa Huolman (JAT)  ja Emilia Strandman (LWS)
 • Vaeltajajaosto; Salla Rytkönen (KoVa)

Taitotiimi

 • Kilpailujaosto; Emma Laihanen (LWS)
 • Meripartiojaosto; Niko Kivistö (LSV)
 • Kansainvälisyysjaosto; Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Retkeilyjaosto

Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on vastata piirin johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Vapaaehtoistuki järjestää mm. partiojohtajaperuskurssin, akela-, sampo- ja luotsikurssit.

Vapaaehtoistuen ryhmän kokoonpano

 • Meri Ilmaniemi, piirihallituksen jäsen
 • Koulutusjaoston puheenjohtaja
 • Aikuispartioryhmän puheenjohtaja

Koulutusjaosto

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), puheenjohtaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Olli Kuivalainen (LSV)
 • Minna Nousiainen (TT)
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)

Koulutusohjaat

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), vastaava koulutusohjaaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Elina Seppälä (LWS)

Aikuispartio

 • Suvi Tonteri (JNV), puheenjohtaja
 • Olli Ahvo
 • Meri Ilmaniemi (EPS)
 • Tita Porevirta (TT)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Jenni Roine (TaTa)
 • Anne Venjärvi (PI)

Viestintäryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirin eri viestintäkanavia (Heimoviesti, www-sivut, Facebook, sähköposti, Instagram, uutiskirjeet) sekä tukea muita toiminnanaloja ja lippukuntia viestintäosaamisella.

Piirin viestintä

Viestintäryhmän kokoonpano

 • Lauri Tuominen (LSV), piirihallituksen jäsen  (lauri.1.tuominen(a)partio.fi)
 • Jutta Lajunen (LSS), ryhmän puheenjohtaja
 • Kuvaus- ja somejaosto
 • Heimoviestin toimikunta, päätoimittaja
 • Muut jäsenet

Kuvaus- ja somejaosto

 • Tiia Hyyryläinen (LSS), kuvausvastaava
 • Aino Välikauppi (LWS), some-vastaava

Heimoviestin toimituskunta

 • päätoimittaja Sohvi Kuusitunturi (EPS)
 • toimitussihteeri Nea Hurskainen (LTT)
 • taittaja Patricia Puhakka

Talousryhmän tehtävänä on tukea piirihallituksen päätöksentekoa taloudellisissa päätöksissä. Talousryhmä hoitaa erikseen määriteltyjä suunnittelu-, valvonta ja raportointitehtäviä sekä selvittää talouteen liittyviä kysymyksiä tarvitsijoille piirissä sekä lippukunnissa. Talousryhmän kanssa yhteistyössä toimii Hepohiekan hoitokunta sekä Partiokauppa Erätuli Oy.

Talousryhmän kokoonpano

 • Sami Parta (LW), puheenjohtaja
 • Tuomas Pursiainen (LSV)
 • Pia Pätilä (RET)
 • Leena-Maija Sandholm (EPS)

Talousryhmän alle kuuluu myös

 • Hepohiekan hoitokunta, puheenjohtaja Jukka Raudaskoski (KoVa)

Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on vastata ansiomerkkianomusten käsittelystä, ansiomerkkijärjestelmän koulutuksesta lippukunnille sekä koordinoita ansiomerkkijärjestelmän oikeaa ja tasapuolista käyttöä piirin alueella.

Ansiomerkkiryhmän kokoonpano

 • Minna Nousiainen (TT), puheenjohtaja (puh. 0400  960 160, minna.nousiainen(a)partio.fi)
 • Heini Jokinen (KoVa), piirinjohtajana
 • Laura Tiainen (TT), lippukuntatuen edustajana
 • Nina Miikki (RET)
 • Antti Pirinen (LW) 
 • Tommi Turunen (KoVa)

Puhelut: 0400 554 024 viestit: ekp(a)partio.fi

Piiritoimisto on avoinna sovittaessa: Kesolantie 1. 54100 Joutseno (Joutseno-talo, vesitornin vieressä)

Vapaaehtoisten tekemistä piirissä ja lippukunnissa tukevat partiotoimihenkilöt, sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Lippukuntien asiat: Nalle Velling, 050 363 6043

Tapahtumat, partiokasvatus: Joni Heikkinen, 050 363 6434

Viestintä ja markkinointi: Patricia Puhakka, 044 760 5636

Muut asiat (hallinto, sidosryhmät, kriisitoiminta, Hepohiekka): Tea Hurme, 050 446 0055

 

 

Y-suhderyhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Ryhmän tehtävänä on yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella esimerkiksi ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin asioihin yhdessä piirihallituksen kanssa.

Y-suhderyhmä vastaa kestävän kehityksen teemoista piirissä tukemalla lippukuntia, piirin organisaatiota ja piirin projekteja kestävän partiotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kasvun toiminnanalaan kuuluvat partion jäsenmäärän kasvua tukevien toimenpiteiden koordinointi niin piirissä kuin lippukuntatasolla. Kasvua tuetaan liittymisen esteitä poistamalla, moninaisuusasioita koordinoimalla sekä tilastojen ja datan avulla.

Kasvuryhmä seuraa, koordinoi ja kehittää kasvutoimenpiteiden toteuttamista piirissä ja miettii keinoja poistaa liittymisen ja harrastamisen esteitä sekä uusia tapoja harrastaa partiota. Kasvuryhmä kokoaa yhteen jäsenmäärän ylläpitämiseen ja kasvuun liittyvät toimenpiteet ja materiaalit.