Piirihallitus ja toiminnanalat

Piirihallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa kokonaisuutena vuosikokousten päätösten mukaisesti. Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Kaikkien piirin vapaaehtoisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi ellei toisin mainita.

Piirijohtaja
Emmi Niitlahti (Lappeen Tuulitytöt), puh. +358 50 465 1048

Piirin varajohtaja
Meri Ilmaniemi (Enson Partiosiskot)

Kasvatus
Ikäkausitiimi; Sanna Liikka (Lauritsalan Sinisiskot)
Taitotiimi; Oskari Harmanen (Joutsenon Nuotioveljet)

Lippukuntatuki
Laura Tiainen (Partiolippukunta Tarmontytöt)

Vapaaehtoistuki
Viivi Varpoila (Enson Partiosiskot)

Viestintä
Senja Paakkinen (Korven Vaeltajat)

Talous
Sami Parta (Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet), puh. 050 598 2217

Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia partiokasvattajina (tapaamiset, täsmäkoulutukset, vertaistukitilaisuudet). Piirin valmentajat tukevat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteitaan. Piirin järjestökoordinaattori auttaa lippukuntia mahdollisten pulmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisemisessa.

Lippukuntatuen ryhmän kokoonpano

 • Laura Tiainen (TT), piirihallituksen jäsen
 • Saija Lampi (TT), valmentajajaoston puheenjohtaja
 • Tommi Kiukas (LSS), moninaisuusjaoston puheenjohtaja
 • Lauri Tuominen (LSV), kasvujaoston puheenjohtaja (lauri.1.tuominen(a)partio.fi)

Valmentajat

 • Saija Lampi (TT), puheenjohtaja
 • Jenni Kainlauri (LWS)
 • Mari Kallio (TT)
 • Jukka Raudaskoski (KoVa)
 • Laura Tiainen (TT)

Moninaisuusjaosto

 • Tommi Kiukas (LSS), puheenjohtaja
 • Minna Arminen (KoVa), KaMu! -kouluttaja
 • Jenni Kainlauri (LWS)
 • Meeri Manninen (LWS), KaMu! -kouluttaja
 • Jukka Raudaskoski (KoVa)
 • Onerva Ruoho (LWS), KaMu! -kouluttaja

Kasvujaosto

 • Lauri Tuominen (LSV), puheenjohtaja (lauri.1.tuominen(a)partio.fi)
 • Heini Jokinen (KoVa)
 • Jenni Kainlauri (LWS)

Kasvatuksen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntien partio-ohjelman toteutusta, järjestää piirin tapahtumia sekä taitokoulutusta eri ikäkausille. Tapahtumia ovat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK), järjestelytoimikuntakurssi (JTMK), veneenohjaajakurssi (VOK) sekä muut tapahtumat tilanteen, tarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Kasvatusryhmän kokoonpano

 • Sanna Liikka (LSS), piirihallituksen jäsen, Ikäkausitiimin puheenjohtaja
 • Oskari Harmanen (JNV), piirihallituksen jäsen, Taitotiimin puheenjohtaja
 • Ikäkausitiimin jaostojen puheenjohtajat
 • Taitotiimin jaostojen puheenjohtajat

Ikäkausitiimi

Perhepartiojaosto

 • Laura Peltonen (EPS), puheenjohtaja

Sudenpentu- ja seikkailijajaosto

 • Ryhmästä puuttuu tekijät, hae mukaan!

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajajaosto

 • Otto Perälä (SS), puheenjohtaja
 • Nina Miikki (RET)
 • Yusuf Riaz (LSV)
 • Eeva Ruuska (PI)

Taitotiimi

Kilpailujaosto

 • Katariina Junnikkala (LSW), puheenjohtaja, katariina.junnikkala@partio.fi
 • Ia Reponen (LSW), puheenjohtaja, ia.reponen@partio.fi
 • Meri Ilmaniemi (EPS)

Meripartiojaosto

 • Niko Kivistö (LSV), puheenjohtaja
 • Mauri Huttunen (LW)
 • Joonas Härkönen (LSV)
 • Jesse Kangaspunta (JNV)
 • Ville Koho (SS)
 • Jaakko Lankinen (SS)
 • Antti Pirinen (LW)

Globaalikasvatusjaosto

 • Jaostosta puuttuu tekijät, hae mukaan!

Retkeilyjaosto

 • Antti Pirinen (LW), puheenjohtaja
 • Suvi Tonteri (JNV), puheenjohtaja
 • Aatu Ahonen (JNV)
 • Saima Arminen (KoVa)
 • Mikko Bohm (SS)
 • Tommi Turunen (KoVa)

Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on vastata piirin johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Vapaaehtoistuki järjestää mm. partiojohtajaperuskurssin, akela-, sampo- ja luotsikurssit.

Vapaaehtoistuen ryhmän kokoonpano

 • Viivi Varpoila (EPS), piirihallituksen jäsen
 • Koulutusjaoston puheenjohtaja
 • Aikuispartioryhmän puheenjohtaja

Koulutusjaosto

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), puheenjohtaja
 • Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Olli Kuivalainen (LSV)
 • Minna Nousiainen (TT)
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)

Koulutusohjaat

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), vastaava koulutusohjaaja
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)

Aikuispartio

 • Suvi Tonteri (JNV), puheenjohtaja
 • Tita Porevirta (TT), puheenjohtaja
 • Elina Ilonen (EPS)
 • Meri Ilmaniemi (EPS)
 • Nelli Kukkapuro (EPS)
 • Anna Kosonen (RET)
 • Anne Venjärvi (PI)

Viestintäryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirin eri viestintäkanavia (Heimoviesti, www-sivut, Facebook, sähköposti, Instagram, uutiskirjeet) sekä tukea muita toiminnanaloja ja lippukuntia viestintäosaamisella.

PIIRIN VIESTINTÄ

Viestintäryhmän kokoonpano

 • Senja Paakkinen (KoVa), piirihallituksen jäsen 
 • Nea Hurskainen (LTT), ryhmän puheenjohtaja
 • Mikko Bohm (SS), valokuvausvastaava
 • Heini Jokinen (KoVa), nettisivuvastaava
 • Aino Välikauppi (LWS), viestintäryhmän jäsen

Heimoviestin toimituskunta

 • Nea Hurskainen (LTT), Heimoviestin sihteeri
 • Sohvi Kuusitunturi (EPS), toimittaja

Talousryhmän tehtävänä on tukea piirihallituksen päätöksentekoa taloudellisissa päätöksissä. Talousryhmä hoitaa erikseen määriteltyjä suunnittelu-, valvonta ja raportointitehtäviä sekä selvittää talouteen liittyviä kysymyksiä tarvitsijoille piirissä sekä lippukunnissa. Talousryhmän kanssa yhteistyössä toimii Hepohiekan hoitokunta.

Talousryhmän kokoonpano

 • Sami Parta (LW), piirihallituksen jäsen, puheenjohtaja
 • Annika Ampuja (LSS)

Hepohiekan hoitokunta

 • Jukka Raudaskoski (KoVa), puheenjohtaja
 • Mari Kallio (TT)
 • Pekka Pulli (LS)
 • Tero Piiparinen (VV)
 • Mika Poutiainen (LW)
 • Olli Näreaho (PI)
 • Sampi Parta (LW)

Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on vastata ansiomerkkianomusten käsittelystä, ansiomerkkijärjestelmän koulutuksesta lippukunnille sekä koordinoita ansiomerkkijärjestelmän oikeaa ja tasapuolista käyttöä piirin alueella.

Ansiomerkkiryhmän kokoonpano

 • Minna Nousiainen (TT), puheenjohtaja, minna.nousiainen(a)partio.fi
 • Emmi Niitlahti (LTT), piirinjohtajana
 • Laura Tiainen (TT), lippukuntatuen edustajana
 • Heini Jokinen (KoVa)
 • Nina Miikki (RET)
 • Antti Pirinen (LW)
 • Tommi Turunen (KoVa)

Piiritoimisto on avoinna sovittaessa Nalle Vellingin kanssa (050 363 6043):
Kesolantie 1. 54100 Joutseno (Joutseno-talo, vesitornin vieressä)

Vapaaehtoisten tekemistä piirissä ja lippukunnissa tukevat partiotoimihenkilöt, sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Piirin partiotyöntekijät tästä linkistä.

Y-suhderyhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Ryhmän tehtävänä on yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella esimerkiksi ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin asioihin yhdessä piirihallituksen kanssa.

Y-suhderyhmä vastaa kestävän kehityksen teemoista piirissä tukemalla lippukuntia, piirin organisaatiota ja piirin projekteja kestävän partiotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kasvun toiminnanalaan kuuluvat partion jäsenmäärän kasvua tukevien toimenpiteiden koordinointi niin piirissä kuin lippukuntatasolla. Kasvua tuetaan liittymisen esteitä poistamalla, moninaisuusasioita koordinoimalla sekä tilastojen ja datan avulla.

Kasvuryhmä seuraa, koordinoi ja kehittää kasvutoimenpiteiden toteuttamista piirissä ja miettii keinoja poistaa liittymisen ja harrastamisen esteitä sekä uusia tapoja harrastaa partiota. Kasvuryhmä kokoaa yhteen jäsenmäärän ylläpitämiseen ja kasvuun liittyvät toimenpiteet ja materiaalit.