Piirihallitus ja toiminnanalat

Piirihallituksen tehtävänä on johtaa piirin toimintaa kokonaisuutena vuosikokousten päätösten mukaisesti. Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Kaikkien piirin vapaaehtoisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi ellei toisin mainita.

Piirijohtaja
Heini Jokinen (Korven Vaeltajat), puh. 050 405 9424

Piirin varajohtaja
Annika Ampuja (Lauritsalan Sinisiskot )

Kasvatus
Ikäkausitiimi; Sanna Liikka (Lauritsalan Sinisiskot)
Taitotiimi; Otto Turunen (Joutsenon Nuotioveljet)

Lippukuntatuki
Laura Tiainen (Partiolippukunta Tarmontytöt)

Vapaaehtoistuki
Meri Ilmaniemi (Enson Partiosiskot)

Viestintä
Senja Paakkinen (Korven Vaeltajat)

Talous
Sami Parta (Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet), puh. 050 598 2217

Lippukuntatuen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntia partiokasvattajina (tapaamiset, täsmäkoulutukset, vertaistukitilaisuudet).Piirin valmentajat tukevat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteitaan. Piirin järjestökoordinaattori auttaa lippukuntia mahdollisten pulmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä ratkaisemisessa.

Lippukuntatuen ryhmänkokoonpano

 • Laura Tiainen (TT), piirihallituksen jäsen
 • Jenni Kainlauri (LWS), valmentajajaoston puheenjohtaja
 • Auli Pulli (LWS), moninaisuusjaoston puheenjohtaja
 • Lauri Tuominen (LSV), kasvujaoston puheenjohtaja

Valmentajat

 • Minna Arminen (KoVa), 050 339 8611
 • Jenni Kainlauri (LWS)
 • Mari Kallio (TT), 050 594 7905
 • Saija Lampi (TT), 040 500 4695
 • Taija Mansikka (JAT), 040 567 7400
 • Jukka Raudaskoski (KoVa), 040 828 2993
 • Laura Tiainen (TT), 040 820 5225

Moninaisuusjaosto

 • Auli Pulli (LWS), puheenjohtaja
 • Minna Arminen (KoVa)
 • Jenni Kainlauri (LWS)
 • Meeri Manninen (LWS)
 • Jukka Raudaskoski (KoVa)
 • Onerva Ruoho (LWS)
 • Elina Seppälä (LWS)
Kasvujaosto
 • Lauri Tuominen (LSV), puheenjohtaja
 • Jenni Kainlauri (LWS)

Kasvatuksen ryhmän tehtävänä on tukea lippukuntien partio-ohjelman toteutusta, järjestää piirin tapahtumia sekä taitokoulutusta eri ikäkausille. Tapahtumia ovat mm. ryhmänohjaajakoulutus (ROK), järjestelytoimikuntakurssi (JTMK), veneenohjaajakurssi (VOK) sekä muut tapahtumat tilanteen, tarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Kasvatusryhmän kokoonpano

 • Tiia Ruokojärvi (LWS), Ikäkausitiimin puheenjohtaja
 • Otto Turunen (JNV), Taitotiimin puheenjohtaja
 • Ikäkausitiimin jaostojen puheenjohtajat
 • Taitotiimin jaostojen puheenjohtajat

Ikäkausitiimi

 • Perhepartiojaosto
 • Sudenpentu- ja seikkailijajaosto (SuSe);
 • Tarpoja- ja samoajajaosto (TaSa); Alisa Huolman (JAT)  ja Emilia Strandman (LWS)
 • Vaeltajajaosto; Salla Rytkönen (KoVa)

Taitotiimi

 • Kilpailujaosto: Katariina Junnikkala ja Ia Reponen
 • Meripartiojaosto; Niko Kivistö (LSV)
 • Kansainvälisyysjaosto; Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Retkeilyjaosto

Vapaaehtoistuen ryhmän tehtävänä on vastata piirin johtaja- ja kouluttajakoulutuksesta erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Vapaaehtoistuki järjestää mm. partiojohtajaperuskurssin, akela-, sampo- ja luotsikurssit.

Vapaaehtoistuen ryhmän kokoonpano

 • Meri Ilmaniemi, piirihallituksen jäsen
 • Koulutusjaoston puheenjohtaja
 • Aikuispartioryhmän puheenjohtaja

Koulutusjaosto

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), puheenjohtaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Ilkka Kuivalainen (LSV)
 • Olli Kuivalainen (LSV)
 • Minna Nousiainen (TT)
 • Elina Seppälä (LWS)
 • Otto Turunen (JNV)

Koulutusohjaat

 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa), vastaava koulutusohjaaja
 • Riina Hirvonen (LSS)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Elina Seppälä (LWS)

Aikuispartio

 • Suvi Tonteri (JNV), puheenjohtaja
 • Elina Ilonen (EPS)
 • Meri Ilmaniemi (EPS)
 • Tita Porevirta (TT)
 • Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa)
 • Jenni Roine (TaTa)
 • Anne Venjärvi (PI)

Viestintäryhmän tehtävänä on ylläpitää ja kehittää piirin eri viestintäkanavia (Heimoviesti, www-sivut, Facebook, sähköposti, Instagram, uutiskirjeet) sekä tukea muita toiminnanaloja ja lippukuntia viestintäosaamisella.

PIIRIN VIESTINTÄ

Viestintäryhmän kokoonpano

 • Senja Paakkinen, piirihallituksen jäsen 
 • Lauri Tuominen, ryhmän puheenjohtaja (lauri.1.tuominen(a)partio.fi)
 • Kuvaus- ja somejaosto
 • Heimoviestin toimikunta, päätoimittaja
 • Muut jäsenet

Kuvaus- ja somejaosto

 • Tiia Hyyryläinen (LSS), kuvausvastaava
 • Aino Välikauppi (LWS), some-vastaava

Heimoviestin toimituskunta

 • päätoimittaja Sohvi Kuusitunturi (EPS)
 • toimitussihteeri Nea Hurskainen (LTT)

Talousryhmän tehtävänä on tukea piirihallituksen päätöksentekoa taloudellisissa päätöksissä. Talousryhmä hoitaa erikseen määriteltyjä suunnittelu-, valvonta ja raportointitehtäviä sekä selvittää talouteen liittyviä kysymyksiä tarvitsijoille piirissä sekä lippukunnissa. Talousryhmän kanssa yhteistyössä toimii Hepohiekan hoitokunta.

Talousryhmän kokoonpano

 • Sami Parta (LW), puheenjohtaja
 • Tuomas Pursiainen (LSV)
 • Pia Pätilä (RET)
 • Leena-Maija Sandholm (EPS)

Talousryhmän alle kuuluu myös

 • Hepohiekan hoitokunta, puheenjohtaja Jukka Raudaskoski (KoVa)

Ansiomerkkiryhmän tehtävänä on vastata ansiomerkkianomusten käsittelystä, ansiomerkkijärjestelmän koulutuksesta lippukunnille sekä koordinoita ansiomerkkijärjestelmän oikeaa ja tasapuolista käyttöä piirin alueella.

Ansiomerkkiryhmän kokoonpano

 • Minna Nousiainen (TT), puheenjohtaja (puh. 0400 960 160, minna.nousiainen(a)partio.fi)
 • Heini Jokinen (KoVa), piirinjohtajana
 • Laura Tiainen (TT), lippukuntatuen edustajana
 • Nina Miikki (RET)
 • Antti Pirinen (LW)
 • Tommi Turunen (KoVa)

Viestit: ekp(a)partio.fi

Piiritoimisto on avoinna sovittaessa Nalle Vellingin kanssa (050 363 6043):
Kesolantie 1. 54100 Joutseno (Joutseno-talo, vesitornin vieressä)

Vapaaehtoisten tekemistä piirissä ja lippukunnissa tukevat partiotoimihenkilöt, sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi

Piirin partiotyöntekijät tästä linkistä.

Y-suhderyhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Ryhmän tehtävänä on yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella esimerkiksi ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin asioihin yhdessä piirihallituksen kanssa.

Y-suhderyhmä vastaa kestävän kehityksen teemoista piirissä tukemalla lippukuntia, piirin organisaatiota ja piirin projekteja kestävän partiotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kasvun toiminnanalaan kuuluvat partion jäsenmäärän kasvua tukevien toimenpiteiden koordinointi niin piirissä kuin lippukuntatasolla. Kasvua tuetaan liittymisen esteitä poistamalla, moninaisuusasioita koordinoimalla sekä tilastojen ja datan avulla.

Kasvuryhmä seuraa, koordinoi ja kehittää kasvutoimenpiteiden toteuttamista piirissä ja miettii keinoja poistaa liittymisen ja harrastamisen esteitä sekä uusia tapoja harrastaa partiota. Kasvuryhmä kokoaa yhteen jäsenmäärän ylläpitämiseen ja kasvuun liittyvät toimenpiteet ja materiaalit.