Kaikki Mukaan!

Etelä-Karjalassa partioon pääsee Kaikki Mukaan!

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa ohjattiin partiotoimintaan. Valtakunnallinen tavoite on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä partion keinoin ja menetelmin. Suomen Partiolaiset ry nimesi hankkeen Yhteisvastuukeräyksen jälkeen nimellä 100 uutta tapaa tehdä partiota.

Meidän piirissä

Piirissämme hanke kulkee nimellä Kaikki Mukaan! Jatkossa tulet törmäämään myös lyhenteeseen KaMu. Piirimme hankkeen päämääränä on madaltaa erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä partioon ja osallistua yhteiseen tekemiseen. Tavoitteena on muokata lippukunnissa toimivien johtajien asenteita niin, että erityistä tukea tarvitsevien lasten ottaminen mukaan partioon muodostuisi luontevaksi osaksi piirimme toimintakulttuuria.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä piirin alueella toimivien lippukuntien ja ryhmien johtajien tietoutta erityislasten tarpeista. Olettamuksemme on, että johtajien tietojen ja taitojen vahvistuessa erityislasten ottaminen mukaan partiotoimintaan helpottuu. Tavoitteena on tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus kaikille lapsille ja nuorille, ilman jaottelua erityisryhmiin.

Miksi tähän on haluttu panostaa?

Hankeryhmässä koettiin tärkeäksi se, että ihan jokainen lapsi ja nuori pääsee harrastamaan partiota omaan lähilippukuntaan, jossa johtajat toimivat osaavasti ja aidosti erilaisuutta arvostaen. Hyvin johdetuissa monimuotoisissa ryhmissä toimivat lapset oppivat arvostamaan toistensa erityispiirteitä ja auttamaan toinen toistaan.

Toinen iso tukemisen paikka on johtajien jaksaminen. Viikkotoimintaa pyörittävät johtajat tekevät vapaaehtoisina nuorina ja aikuisina erittäin tärkeää työtä. Hankkeen kautta johtajat saavat lisätukea kokousrutiineihin sekä keinoja arjen haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. Toiveena on, että opimme pyytämään ja antamaan apua sekä neuvoja ajoissa.

Mistä apua toteutukseen?

Kaikki Mukaan! -hankeryhmä on jo aloittanut kouluttamisen piirin järjestämien kurssien yhteydessä. Koulutusrupeamissa johtajien kanssa pureudutaan haasteellisiin tilanteisiin ja pohditaan keinoja näiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksissa käydään myös läpi hankeryhmän koostamaa Kikkapakkia.

kikkapakki_kortit_A6 (1)

Kikkapakin ensisijainen ajatus on helpottaa niiden lasten ja nuorten partiotoimintaan osallistumista, joiden on yleensä vaikea toimia ryhmässä. Kikkapakin vinkkien hyödyntäminen auttaa kaikkia ryhmän jäseniä. Vinkkejä hyödyntämällä viikkotoiminta, retket ja leirit sujuvat toivottavasti aiempaa jouhevammin. Tarkoituksena on lisätä johtajien osaamista, jaksamista ja partioviihtyvyyttä haastavampienkin ryhmien kanssa toimittaessa.

Johtajana minä ja sinä, voimme muuttaa vain omaa toimintaamme. Omaa toimintaa muokkaamalla pystymme helpottamaan jokaisen osallistumista. Sosiaaliset taidot ja ryhmässä työskentely eivät ole synnynnäisiä ominaisuuksia.

Omalla toiminnalle voimme auttaa yksilöitä ja ryhmiä kehittymään sosiaalisissa taidoissa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Mikäli ryhmässä on ollut haasteita, eivät muutokset tapahdu viikossa tai kahdessa – kärsivällisyys ja systemaattinen toiminta ovat kaiken onnistumisen takana.

Johtajien avuksi kootaan myös mentoriryhmä, jonka jäsenillä on osaamista erilaisiin pulmatilanteisiin. Johtajat voivat soittaa mentorille ja kysyä neuvoja, tai pyytää häntä käymään ryhmän kokouksessa. Mentoriryhmästä voi myös kutsua kouluttajan pitämään koulutusta myös juuri sinun lippukuntaasi. Tulemme mielellämme auttamaan teitä, juuri teidän tarvitsemissanne asioissa! Mentoriryhmässä on vielä tilaa – ilmoittaudu ihmeessä mukaan!

Lisäksi lippukuntien turva-aikuisten roolia jäntevöitetään. Ajatuksena on, että jokaisessa lippukunnassa on aikuinen, jolla on monipuolista tietoa siitä, mistä saa apua haastavien tilanteiden ratkomiseen.

Kuka tästä on vastuussa?

Piirimme hankkeesta vastaa Lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen ja hankevastaava Jenni Kainlauri. Jennin apuna toimii hankeryhmä ja järjestösihteeri Jaana Hyrkkänen.

Hankkeen toteutumisesta vastaa kuitenkin omalta osaltaan jokainen johtaja itse. Hankeryhmä tai Jenni eivät voi toteuttaa hanketta keskenään, vaan toiminnan ytimessä on jokaisen lippukunnan jokainen yksittäinen johtaja.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa koskien Kaikki Mukaan! -hanketta, olethan yhteydessä Jenniin (jenni.kainlauri(a)partio.fi).