Kriisin sattuessa

Mikäli partiotoiminnassa tulee eteen kriisi (onnettomuus, vakava tapaturma, kuolemantapaus tai muu mittava huomiota herättävä asia), toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti tilanteen rauhoituttua:

 1. Ilmoita tapahtuneesta aina omalle lippukunnanjohtajalle JA partiopiirin kriisipäivystysnumeroon (piirinjohtaja Heini Jokinen 050 405 9424 TAI partion kriisipäivystys 09 8865 1155)
 2. Jos epäröit, ilmoita. Turhia ilmoituksia ei ole.

Älä jää yksin. Partiopiiri ja keskusjärjestö pystyvät tukemaan ja tarvittaessa vastaamaan koko tilanteen hoitamisesta. Oikealla toiminnalla ja asianmukaisella kriisiviestinnällä tilanteet saadaan kaikkien osapuolten näkökulmasta ratkaistua pienimmällä haitalla.

Välittömästi ilmoitettavat asiat

 • partiotapahtumassa loukkaantuu tai kuolee ihminen
 •  partiolainen on osallisena vakavassa onnettomuudessa
 • partiotiloissa tapahtuu tulipalo, rakenteiden sortuminen tai muu uhkaava tilanne
 • partiotapahtumaan tai partiotiloihin tulee ulkopuolisia henkilöitä, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai uhkaavasti
 • partiotapahtumassa sattuu vakava läheltä piti -tilanne
 • mikä tahansa negatiivinen tapahtuma tai ilmiö, joka voi ylittää uutiskynnyksen tai lähteä leviämään sosiaalisessa mediassa
 • muu välitöntä reagointia vaativa tapahtuma tai tilanne

Ei-kiireelliset asiat

 • lippukunnassa havaitaan tai epäillään väärinkäytös tai väärinkäytöksiä (esim. talouteen liittyvä)
 • lippukunnassa havaitaan epäasiallista toimintaa tai käyttäytymistä
 • lippukunnalla tai jäsenellä on vakavia erimielisyyksiä eri yhteistoimintaosapuolten kanssa (vanhemmat, taustayhteisö, muut yhdistykset jne)
 • jokin muu merkittävä lippukunnan toimintaan negatiivisesti vaikuttava tapahtuma tai asia

Toiminta onnettomuustilanteessa:

 1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat
 2. Estä lisävahingot, mikäli mahdollista ja turvallista
 3. Hälytä lisäapua (yleinen hätänumero 112)
 4. Anna ensiapua
 5. Järjestä opastus paikalle
 6. Tilanteen rauhoituttua ilmoita 1. Lippukunnanjohtajalle 2. Piirin kriisipäivystysnumeroon

Materiaalia

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Suomen Partiolaiset ry