Turva-aikuiset ja sepot

Turva-aikuiset

Lippukunnan tulee nimetä kaksi turva-aikuista, joista ainakin toisen tulee olla yli 22-vuotias ja toinen vähintään 18-vuotias. Turva-aikuiset tuntevat Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaavat auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun.

Turva-aikuisen pestaaminen

Turva-aikuisen pestaa oma lippukunnanjohtaja yhdessä sepon kanssa. Etelä-Karjalassa turva-aikuisten tukena toimii piirin työntekijä ja sepot.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen.

Pestikuvaus

Turva-aikuisten brunssit

Lippukuntatuki järjestää piirin turva-aikuisille vertaistapaamisia, turva-aikuisten brunsseja. Näissä tapaamisissa jaetaan ajatuksia ja kehitetään toimintaa pestin näkökulmasta.

Pidettyjen turva-aikuisten brunssien materiaalit:

Sepot (Seppo = seurakunnan partiotyöntekijä)

Sepot ovat seurakunnan työntekijöitä, kenen työnkuvaan kuuluu partiotyö. Seppojen muu työnkuva on pääsääntöisesti kirkon muussa kasvatustyössä.
Sepot osallistuvat lippukuntien toimintaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Seppoja koulutetaan partiotyöhön kirkon toimesta yhteistyöstä SP:n kanssa.

Kirkon partiotyöstä lisätietoja löydät tästä.