Turva-aikuiset ja sepot

Turva-aikuiset

Lippukunnan tulee nimetä kaksi turva-aikuista, joista ainakin toisen tulee olla yli 22-vuotias ja toinen vähintään 18-vuotias. Turva-aikuiset tuntevat Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaavat auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun.

Turva-aikuisen pestaaminen

Turva-aikuisen pestaa oma lippukunnanjohtaja yhdessä sepon kanssa. Etelä-Karjalassa turva-aikuisten tukena toimii piirin työntekijä ja sepot.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen.

Pestikuvaus

Turva-aikuisten brunssit

Lippukuntatuki järjestää piirin turva-aikuisille vertaistapaamisia, turva-aikuisten brunsseja. Näissä tapaamisissa jaetaan ajatuksia ja kehitetään toimintaa pestin näkökulmasta.

Pidettyjen turva-aikuisten brunssien materiaalit:

Sepot (Seppo = seurakunnan partiotyöntekijä)