Piiripesti ja pestaus

Piiri tarvitsee tekijöitä ja tarjolla on isoja että pieniä pestejä. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset pestihaut. Pestihaku toimii Kuksan kautta.

Seuraa ilmoittelua!

Nyt haettavana – muista perustella miksi haet ko. pestiä

 

Eikö löytynyt sopivaa pestiä? Puuttuuko piiristä joku osa-alue johon sinulla olisi annettavaa? Haluaisitko olla luomassa jotain täysin uutta? Ei hätää, kerro rohkeasti mitä haluaisit olla tekemässä ja etsitään yhdessä oikea ryhmä/jaosto tai luodaan kokonaan uusi!

PESTIHAKU

 

 

PESTIKUVAUKSET

Pestimestari on piirihallituksen ja projektien tekijöiden korvaamaton apukäsi, sillä pestimestarin tehtäviin kuuluu koota tietoa missä ja milloin tarvittaisiin ihmisiä eri pesteihin. Pestimestari määrittelee yhdessä piirin varajohtajan kanssa pestikuvaukset ja laatii pestihakemukset.
Pestimestarin pestiin kuuluu pestauksen osana nousujohteisuuden tukeminen, jotta myös tulevaisuudessa pestit pysyvät mielenkiintoisina eri ikäisille partiojohtajille.
Pestimestari voi mahdollisuuksien mukaan osallistua ohjelmaryhmän ja eri projektiryhmien kokouksiin, jotta hän pysyy ajan tasalla siitä.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmän varapuheenjohtajana pääset toimimaan viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen oikeana kätenä ja työparina, jakaen vastuut ja erilaiset tehtävät. Pestissä tulee seurata ajankohtaisia ja tärkeitä asioita partiomediassa (esim. arvokeskustelu, oman piirin ja muiden piirien merkittävät tapahtumat jne.) Viestintäryhmän varapuheenjohtaja toimii viestintäryhmän jäsenenä ja tarvittaessa sijaistaa puheenjohtajaa.
Pestissäsi sinua tukee viestintäryhmän puheenjohtaja.

Nettisivuvastaavan pestiin kuuluu nimenmukaisesti piirin nettisivujen ylläpito, joka sisältää tarvittavien tietojen päivittämisen yms. Pestissä pääset osaksi dynaamista tiimiä ja kehittämään piirin viestintää nettisivujen näkökulmasta. Nettisivuvastaava osallistuu viestintäryhmän kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen aktiivisena osapuolena.

Pestissäsi sinua tukee viestinnästä vastaava hallituksen jäsen sekä piiritoimisto.

Somevastaavan pestiin kuuluu piirin eri sosiaalisten medioiden päivittäminen ja niiden ylläpito sekä aktiivinen kehittäminen (mm. Facebook ja Instagram). Somevastaava pääsee osaksi dynaamista viestintätiimiä. Somevastaava osallistuu viestintäryhmän kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen.

Pestissäsi saat tukea hallituksen viestinnästä vastaavalta jäseneltä.

Kuvausvastaavan pestiin kuuluu osallistuminen viestintäryhmän kokouksiin osallistuminen ja sen toiminnan suunnittelu sekä toteutus kuvaajan näkökulmasta. Kuvausvastaava huolehtii visuaalisen ja auditiivisen tuotannon laadusta sekä sen toimittamisesta piirin eri viestintäkanaviin ja medioihin. Pestissä oleva vastaa piirin kuvapankista ja suunnitteilla olevan piirin oman YouTube-kanavan sisällöstä.
Pestissäsi saat tukea piirihallituksen viestinnästä vastaavalta hallituksen jäseneltä sekä piiritoimistolta.

Partiokuvaajan pestiin kuuluu toimia kuvaajana piirin eri tapahtumissa ja tuottaa visuaalista sisältöä (kuvia, videoita, drone-kuvaa yms.) piirin käyttöön. Hän kerää, kokoaa ja toimittaa sovitulla tavalla valmista visuaalista ja auditiivista sisältöä piirin medioihin.

Partiokasvatus

Kasvatusryhmän varapuheenjohtajan pestiin kuuluu kasvatuksesta vastaavan hallituksen jäsenen oikeana kätenä ja työparina toimiminen jakaen vastuut ja erilaiset tehtävät. Pestissä pääset toteuttamaan piiritasolla partion ydintä. Toimit kasvatusryhmän kokouksissa varapuheenjohtajan ominaisuudessa sekä tuuraat tarvittaessa siellä varsinaista kasvatuksesta vastaavaa hallituksen jäsentä. Varapuheenjohtaja osallistuu kasvatusryhmän kokouksiin ja sen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen aktiivisesti.
Pestissäsi sinua tukee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Kasvatusryhmän varapuheenjohtajan pestiin kuuluu kasvatuksesta vastaavan hallituksen jäsenen oikeana kätenä ja työparina toimiminen jakaen vastuut ja erilaiset tehtävät. Pestissä pääset toteuttamaan piiritasolla partion ydintä. Toimit kasvatusryhmän kokouksissa varapuheenjohtajan ominaisuudessa sekä tuuraat tarvittaessa siellä varsinaista kasvatuksesta vastaavaa hallituksen jäsentä. Varapuheenjohtaja osallistuu kasvatusryhmän kokouksiin ja sen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen aktiivisesti.
Pestissäsi sinua tukee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Ikäkausivastaavia haetaan sudenpennuille, seikkailijoille, tarpojille, samoajille sekä vaeltajille. Ikäkausivastaavan pääasiallisena vastuuna on oman ikäkauden/ikäkausien mukaisen ohjelman organisointi piirin tapahtumissa. Ikäkausivastaava osallistuu kasvatusryhmän kokouksiin. Pestissä pääsee osalliseksi kasvatusryhmän toiminnan suunnittelua sekä toteutusta. Pestissä on mahdollisuus ottaa vastuulleen yksi ikäkausi tai yhdistää kaksi ikäkautta yhden henkilön vastuulle (esim. Su-Se tai Ta-Sa).
Pestissäsi sinua tukee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Kilpailujaoston puheenjohtajan pestissä vastaat kilpailujaoston toiminnasta. Tehtävänäsi on varmistaa, että kilpailuilla on ajoissa tarvittavat valvojat ja tuomarineuvoston puheenjohtajat. Kilpailujaoston puheenjohtaja ylläpitää kisojen järjestelyvuorolistaa. Pestissä osallistut kasvatusryhmän kokouksiin.
Pestiin kuuluu myös piiritoimijoiden tuomarikorttitilanteen seuraaminen. Ryhmä vastaa JTMK-kurssien järjestämisestä.
Pestissäsi sinua tukee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Kilpailujaoston jäsenen pestissä pääset osaksi tiimiä, jonka tehtävänä on varmistaa partiotaitokisojen jatkuvuus ja laadukkuus piirissämme. Kilpailujaoston jäsenenä osallistut aktiivisesti jaoston toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi huolehdit puheenjohtajan kanssa yhdessä sovitusta vastuualueesta kilpailuja koskien (palkinnot, valvojat ja tuomarineuvoston puheenjohtajat ym.)
Jaoston jäsenenä osallistut JTMK-kurssien järjestämiseen.
Pestissäsi sinua tukee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Erätaitojaosto on partiokasvatuksen itsenäinen osa, joka suunnittelee ja toteuttaa oman toimintansa.
Erätaitojaoston puheenjohtajan pestissä kannustat lippukuntia ja piirin kaikkia partiolaisia monipuoliseen luonnossa liikkumiseen sekä erätaitojen kehittämiseen. Jaoston puheenjohtajana valvot jaoston toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Pestissä huolehdit erilaisten kurssien ja tapahtumien järjestämisestä.
Pestissäsi sinua tukee partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.

Erätaitojaoston jäsenenä osallistut ryhmäsi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti. Jaoston tehtävänä on järjestää erilaisia kursseja, koulutuksia ja tapahtumia, esim. Erätaitojen peruskurssi, selviytymiskurssi, talvierätaitokurssi, eri pituiset retket, tutustuminen eri lajeihin ja välineisiin. Lisäksi jaoston tehtävänä on tuottaa materiaalia (kuvat, videot, kirjoitukset) piirin viestinnän käyttöön toiminnan tueksi.
Pestissä tukee partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen.