Ylimääräinen kokous 2022

Syyskokouksessa ei saatu tehtyä kaikkia henkilövalintoja, joten yhdistys päätti kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Tervetuloa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n ylimääräiseen kokoukseen Joutseno-talolle (Kesolantie 1, 54100 Joutseno) sunnuntaina 20.11.2022 kello 12.00.
Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 11.30.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni.

Kokouksen tehtävänä on:

  1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  3. valita kaksi ääntenlaskijaa
  4. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
  5. valita erovuoroiseen hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsen kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan

Kokouksessa valitaan piirille uusi piirinjohtaja ja viestinnästä vastaava hallituksen jäsen. 

Ylimääräisen kokouksen materiaalit:

Nyt on ihmisen kokoista tekemistä tarjolla: