Piirin hallinto

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirin asioista ja toiminnasta päättävät piirin varsinaiset kokoukset (syys- ja kevätkokous). Varsinaisten kokousten välillä piirin toimintaa johtaa piirihallitus, joka valitaan vuosittain syyskokouksessa.

Piirihallituksen tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, lippukuntien tukeminen eri toiminnanalojen kautta, toiminnan seuranta ja raportointi, piirin taloudesta huolehtiminen, toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, yhteydenpido yhteistoimintaosapuoliin, partion edunvalvonta sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n eri toimielimissä.

Tiedot tulevista kokouksista löydät tapahtumakalenterista. Edellisten kevätkokousten pöytäkirjat löytyvät täältä ja syyskokousten täältä. Vuosikertomukset lisätään kokouksen jälkeen vuosikertomukset -linkin taakse.