Kevätkokoukset

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n sääntöjen mukaan

Kevätkokouksen tehtävänä on:

  1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  3. valita kaksi ääntenlaskijaa
  4. vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  5. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
  6. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n kevätkokousten pöytäkirjat