Syyskokous 2023

Tervetuloa Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
Joutseno-talolle (Kesolantie 1, 54100 Joutseno) sunnuntaina 19.11.2023 11:00.


Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 10:30.
Kokouskahvit tarjolla 10:30 alkaen.

Kokouksen asiat

Kokouksessa käsitellään sääntöjen edellyttämät asiat:

 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja eroavan puheenjohtajan tilalle
 • Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 • Päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen jäsenet
 • Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 • Valitaan piirin edustajat Partioneuvostoon sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n
  muihin kokouksiin

Valtakirjat

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni.
Lippukuntien äänimäärä lasketaan kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 31.7. mennessä maksaneiden jäsenten jäsenmäärien mukaan.

Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Edustajan ja varaedustajan tulee olla 15 vuotta täyttäneitä lippukunnan jäseniä.

Syyskokouksen tehtävänä on:

 1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. valita kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 5. hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 6. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 7. valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 8. valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 9. valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon
 10. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia
 11. valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi
 12. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Syyskokouksen materiaalit: