Syyskokoukset

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n sääntöjen mukaan

Syyskokouksen tehtävänä on:

 1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. valita kaksi ääntenlaskijaa
 4. hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 5. hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 6. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 7. valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 8. valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
 9. valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon
 10. Valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia
 11. valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi
 12. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n syyskokouksen pöytäkirjat