Ansiomerkit

Lippukunnan talkoileva työmyyrä? Tarpojia innostavasti johtava samoaja tai sudenpentujen taianomainen akela? Pitkäaikainen lippukunnan sihteeri? Tunnet heitä ja mietit, että he ansaitsevat kiitoksen.

Hyvä tapa kiittää heitä partiossa on ansiomerkki. Partion ansiomerkit ovat osa partiomenetelmää ja partion symboliikkaa. Ansiomerkit on jaettu piirin ja keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset ry) merkkeihin, lisäksi lippukunnalla voi olla omia ansiomerkkejä.

Sekä piirin että SP:n ansiomerkkiehdotukset tehdään sähköisesti Kuksassa. Ehdotuksen tekemiseen tarvitaan kaksi partiolaista, joilla on Kuksa-tunnukset: toinen tekee ehdotuksen ja toinen vahvistaa sen. Ansiomerkkejä voidaan ehdottaa jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille sekä partiotoiminnan ystäville ja tukijoille. Ansiomerkin ehdottamista koskevat asiat on joka vaiheessa käsiteltävä luottamuksellisina. Muistathan, että läheinen sukulainen (perheenjäsen) tai vaikka seurustelukumppani on jäävi, eikä voi ehdottaa eikä vahvistaa ehdotusta.

Ansiomerkkiehdotuksia käsitellään neljän kertaa vuodessa ja ehdotuksen jättöpäivä vaikuttaa myönnetyn merkin luovutusajankohtaan. Huomaathan, että Mannerheim-solkien ehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa, joten niiden ehdotukset on jätettävä 15.11. mennessä. Mannerheim-soljet luovutetaan keväällä partioparaatin yhteydessä.

  • 15.1. mennessä haetaan partioviikolla, -paraatissa tai sen jälkeen luovutettavat
  • 15.4. mennessä haetaan kesällä ja syksyllä luovutettavat
  • 15.9. mennessä haetaan loppuvuodesta (jouluna) ja alkuvuodesta luovutettavat
  • 15.11. mennessä haetaan keväällä (helmi-huhtikuu) jaettavat ja seuraavana vuonna luovutettavat Mannerheim-soljet.

Ansiomerkkiehdotuksia voidaan käsitellä muulloinkin, mutta vain perustellusta syystä.

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen

Kaikki ansiomerkkiehdotukset tehdään Kuksaan. Varaathan aikaa niiden täyttämiseen, jotta saat sen kerralla täytettyä huolellisesti. Tutustu etukäteen myös SP:n Ansiomerkkiohjeisiin, jotta voit varmistua siitä, että olet ehdottamassa oikeaa merkkiä. Siitä löydät myös ohjeita ansiomerkkien ehdottamiseen.

II luokan Mannerheim-solkeen tarvitsee liitteeksi koulun tai työnantajan suosituksen. Tulosta, muista pyytää allekirjoitus ja liitä se Kuksaan hakemukseen.

Pohjantähti -solki ehdotukseen on liitettävä puolto henkilöltä, joka tuntee saajan ja voi puollossaan kertoa, miten partion arvot näkyvät saajan toiminnassa partion ulkopuolella. Puollon pyytämistä varten voit ladata valmiin saatekirjeen. Puollon pitää olla henkilön itse kirjoittama ja se liitetään ehdotuksen liitteeksi Kuksassa.

Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee kaikki ehdotukset, ja myöntää piirin mitalit ja merkit. Ryhmä myös varmentaa lippukuntien myöntämät Collanin ja Louhisuden soljet ja varmistaa, että ansiomerkin ahdotuksessa täyttyvät myöntökriteerit. Muissa SP:n ansiomerkeissä ryhmä joko puoltaa tai ei puolla ehdotusta.

SP:n ansiomerkit, lukuunottamatta Collanin ja Louhisuden solkia, myöntää Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä, puheenjohtajisto tai hallitus tietyn työnjaon mukaisesti.
Tarvittaessa piirin ansiomerkkiryhmä pyytää hakijalta vielä lisätäydennystä ehdotuksiin ennen niiden laittamista eteenpäin.

Lisätietoja