Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen pesti on monipuolisimpia piirihallituksen pestejä! Pestin kautta näkee erinomaisesti, mitä muissa toiminnanaloissa tapahtuu, sillä viestintä on osa kaikkea piirin toimintaa. Monipuolisuudestaan huolimatta pesti ei ole kovin raskas, ja välttämätöntä tekemistä on ehkä vähiten kaikista piirihallituspesteistä.

Viestintään toiminnanalana kuuluu piirin sisäinen (esimerkiksi partioposti ja tapahtumien markkinointi) ja ulkoinen (kuten nettisivut) viestintä sekä toiminnan markkinointi. Viestintä sosiaalisessa mediassa on tärkeässä osassa, kuten myös ensi vuonna täysin digitaaliseksi siirtyvä Heimoviesti. Markkinoinnissa tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa lippukuntien syksyn sisäänoton markkinointi sekä aikuisrekry.

Yllä mainittuja asioita ei tarvitse pestissä tehdä todellakaan yksin, vaan piirillä on aktiivisesti toimiva viestintäryhmä, josta löytyy motivoituneita ja osaavia tekijöitä eri viestinnän osa-alueille. Viestinnästä vastaavan hallituksen jäsenen työparina viestintäryhmässä toimii ryhmän puheenjohtaja, jonka vastuulla on ryhmän johtaminen ja viestintäryhmän kokousten järjestely. Hallituksen jäsen toimii siis eräänlaisena linkkinä piirihallituksen ja eri toiminnanalojen sekä viestintäryhmän kesken. Tarkemmasta tehtävänjaosta hallituksen jäsen sekä ryhmän puheenjohtaja voivat päättää keskenään, eli pestin sisältöön pääsee itse vaikuttamaan myös paljon.

Viestintäryhmän toiminnan lisäksi pestiin kuuluu siis oleellisesti myös piirihallitustyöskentely. Tekemistä kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ole normaalisti muutamia tunteja enempää viikossa, vaikka vaihtelua jonkun verran on. Lisäksi tukemista pestissä saa varmasti muulta viestintäryhmältä ja piirihallitukselta sekä viestinnän työntekijältä.