L-SP Johtokolmikkotapaaminen (etelä)

Tervetuloa johtokolmikkotapaamiseen 16.4. klo 18-20 Partiomuseoon, Turkuun!

Ilta koostuu opastetusta museokierroksesta, verkostoitumisesta muiden johtokolmikoiden kanssa ja pienestä purtavasta. 
 
Tapaaminen on suunnattu kaikille lippukunnan johtokolmikoissa tai vastaavissa pesteissä toimiville mahdollisuutena tutustua muihin johtokolmikoihin ja kiitoksena lippukunnissa tehdystä työstä. Tapaamiseen voi osallistua yksin, kaksin tai koko johtokolmikon voimin! 

Huomioithan, että voit valita osallistutko Rauman (9.4.) vai Turun (16.4.), johtokolmikkotapaamiseen, sillä paikkoja on rajoitetusti. 

Tapahtumaan ei järjestetä yhteiskuljetusta. Suosittelemme kimppakyytien sopimista.  

Tapahtuma on osallistujille maksuton. 
 
Ilmoittautuminen päättyy 24.3.  
 
Partiomuseo ei ole esteetön. Tutustuthan museon saavutettavuuteen heidän nettisivuillaan ennen kuin ilmoittaudut: 

HUOM! Mikäli osallistuja peruu osallistumisensa ilman lääkärintodistusta 17.3.2024 jälkeen tai ei saavu paikalle, peritään häneltä (laskutus lippukunnalta) 20 € osallistumismaksu.  

Lisätietoa Lippukuntakoordinaattori Helena Siivoselta, helena.siivonen@partio.fi. 


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla 

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. 

Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. 

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. 

Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa. 

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

 
Ruoka 

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. 

 
Raha 

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. 

 
Liikkuminen 

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä tai kimppakyydillä. 


Lääkitys ja ensiapu 

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. 


Näköaisti 
 
Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. 

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. 


Kuuloaisti 
 
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia. 

 
Kieli 

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. 

Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. 

Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan. 


Katsomus 

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan. 


Ohjelma 
 
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. 

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja). 


Markkinointi ja ilmoittautuminen 
 
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan. 

Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. 

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 


Saavutettavuudesta lisätietoja antavat 
Janina Virta ja Heidi Luoto (etunimi.sukunimi@partio.fi)