Jäsenkokouksessa näkyi partion yhteisöllisyys ja yhteiset päämäärät

Suomen Partiolaisten 17. jäsenkokous pidettiin Helsingissä 12.-13.11.2022. Tällä kertaa kokouksessa ei ollut suurempia päätösasioita, joten päähuomio kiinnittyi järjestön johtohenkilöiden valintaan. SP:n puheenjohtajan paikkaan käytiin vaali kolmen ehdokkaan kesken. Ehdokkaina olivat Henri Backman (Häme), Eero Kivistö (L-SP) ja Mikke Ojala (L-SP). Tiukan vaalin voitti 5 äänen erolla Henri Backman, joka toimii keskusjärjestön puheenjohtajana vuodet 2023-2024.

Varapuheenjohtajan vaalissa valitaan kaksi varapuheenjohtajaa. Ehdolla vaalissa olivat lopulta Jens Back (Fissc) sekä puheenjohtajavaalissa toiseksi jäänyt Eero Kivistö, joista molemmat siis valittiin pestiin. Partioneuvoston puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Henna Heikkilä (Häme). Etelä-Karjalan Partiolaisten delegaatio on iloinen tehdyistä henkilövalinnoista ja uskoo, että järjestö on osaavissa ja vakaissa käsissä tulevat vuodet. Onnittelemme kaikkia valittuja ja toivotamme onnea ja virtaa vaativiin pesteihin!

Kokouksessa kuulimme raportit hallituksen työskentelystä, partion järjestelmäuudistushanke Pajun etenemisestä, hiilineutraali partio 2030 -tavoitteen etenemisestä sekä Kajon loppuraportin. Ihan valtavan paljon on tapahtunut kuluneen kaksivuotiskauden aikana monella rintamalla.

Kokous antoi julkilausuman nuorten hyvinvoinnin huomioimisen sekä sen tukemisen riittävän resursoinnin tärkeydestä. Lukuisten tutkimusten mukaan merkittävä osa nuorista kokee hyvinvointinsa heikentyneen ja yksinäisyyden sekä ahdistuksen lisääntyneen viime vuosina. On erittäin tärkeää, että nuoret saavat kaipaamaansa tukea oikea-aikaisesti, eivätkä jää murheidensa kanssa yksin. Koska ilman nuoria, meillä ei ole mitään.

Piirin delegaatio koki kokousviikonlopun ilmapiirin yleisesti erittäin lämminhenkiseksi ja yhteisölliseksi. Niin kokouksen aikana kuin kokoustauoilla käytiin monta hyvää keskustelua ja vaikka välillä oltiin jostain eri mieltä, oli kaikilla päämäärä ja tavoite sama: järjestön paras. Sen sijaan kokouspaikan ulkopuolella erityisesti sosiaalisessa mediassa ja Jodelissa kokouksen ympärillä käyty keskustelu oli monin paikoin täysin asiatonta. Partiotoiminta on avointa kaikille sen arvoihin sitoutuville henkilöille riippumatta henkilön sukupuolesta, kielestä, vakaumuksesta tai iästä. Vaikka kyseessä on nuorisojärjestö, ei meillä ole toiminnalle yläikärajaa. Erityisesti vaativiin vapaaehtoistehtäviin hakeuduttaessa olennaisinta on aina arvioida hakijan osaamista, ei toissijaisia tekijöitä. Meillä tulee olla kyky keskustella epäkohdista ja kehittää toimintaamme sellaisia kohdatessamme. Jokaisella tulee olla mahdollisuus olla eri mieltä. Palautetta saa antaa. Kaikki tämä tulee kuitenkin aina tehdä asiallisesti ja rakentavasti sekä muita kunnioittaen. Saman asian voi aina sanoa myös asiallisesti ja rakentavasti. Muistetaan siis jokaisena päivänä ja somessakin tuttu partioihanne kunnioittaa toista ihmistä.

Etelä-Karjalan delegaatioon kuuluivat piirin syyskokouksen päätöksen mukaisesti Annika Ampuja, Heini Jokinen ja Lauri Tuominen sekä varadelegaatteina Jenni Kainlauri, Veera Parikka ja Tiina Puustinen-Mäkelä. Koko delegaatio osallistui kokoukseen yhtenä ryhmänä ja valmisteli kaikki piirin päätökset yhteisesti. Toivottavaa olisi, että tulevina vuosina delegaatioon saataisiin mukaan myös samoaja- tai vaeltajaikäisiä piirin jäseniä, sillä kokous on hyvä paikka päästä näkemään partiota oman lippukunnan ja piirin ulkopuolella. Muistutuksena, että delegaatiossa toimiminen ei edellytä piiripestejä, vaan mukaan delegaatioon voi hakea myös kaikki lippukuntatoimijat.

Etelä-Karjalan Partiolaisten delegaatio sekä varadelegaatit