Mielipidekysely

Mielipidekysely partion peruskirjauudistukseen liittyen

Piirihallitus on käynnistänyt mielipidekyselyn, jolla kartoitetaan piirin jäsenten näkemyksiä peruskirjaluonnokseen liittyen. Kyselyn tuloksia käytetään tukena piirin näkemyksen muodostamiseksi partioneuvoston kevätkokousta varten.

Kyselyyn voivat vastata piirin varsinaiset jäsenet, eli

  • lippukunnat ja
  • PJ-valtakirjalliset henkilöt.

Jotta voimme varmistaa, että kyselyyn vastanneilla on oikeus osallitua kyselyyn, tulee vastauksen yhteydessä antaa vastaajan nimi sekä jäsennumero. Samoin lippukunnan vastausta jätettäessä tulee antaa lippukunnan nimi sekä lippukunnan jäsennumero. Lippukunnan vastausta antaessa huolehdittehan, ettei vastauksia tule enempää kuin yksi. Kaikki jäsennumerot saatte tarkastettua Kuksasta.

Partioneuvosto lausuu peruskirjauudistuksesta jäsenkokoukselle kevätkokouksessaan 18.-19.4.2020. Varsinainen päätös peruskirjan vahvistamisesta tehdään jäsenkokouksessa 14.-15.11.2020.

Jokainen voi myös käydä omatoimisesti tutustumassa peruskirjaluonnokseen partion nettisivuilla.

Mielipidekysely
Mielipidekysely avoinna 5.4.2020 klo 24 saakka.
Linkki mielipidekyselyyn

Vastauksia tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä vastaajan tietoja käytetä muuhun kuin vastausoikeuden tarkistamiseen!