Piirin kevätkokous 2023

Perinteinen Etelä-Karjalan Partiolaisten kevät kokous järjestettiin sunnuntaina 26.3 Joutsenossa. Käsiteltävänä oli sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenhinnan nostaminen. Kokouksen jälkeen keskusteltiin vielä tulevaisuuden näkymistä.

Kevätkokouksen asiat

Kokous hyväksyi vuoden 2022 vuosikertomuksen sekä tilipäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden. Piirin talous on vakaalla pohjalla, vaikka tilipäätös jäi alijäämäiseksi vuonna 2022.

Kokouksessa käsiteltiin myös jäsenmaksun korottamista, joka on pysynyt samana vuodesta 2019 lähtien. Ykkös- ja kakkosjäsenen hinnan eroa on perusteltu ennen Heimoviestin painamisen ja postittamisen kustannuksilla, mutta Heimoviesti siirtyi sähköiseksi vuoden vaihteessa.
Mutta inflaation erittäin korkean nousun myötä jäsenmaksun korottaminen on noussut ajankohtaiseksi.
Hallitus esitti jäsenmaksun nostamista 2,5 eurolla, jolloin uudet jäsenhinnat olisi I:25€ II:23€, mutta III: jäsenen hinta pysyisi edelleen 0eurossa. Korotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulevaisuuden näkymät

Kokouksen jälkeen juteltiin tulevaisuuden näkymistä. Ja nyt olisikin erittäin tärkeää löytää kevät-SM 2024 kisojenjohtaja. Lisäksi esiin nostettiin syksyllä vapautuvat piirihallituksen paikat, joita on yhteensä 5 kappaletta. Vapautuvia pestejä ovat esim. molemmat piirihallituksen johtajanpestit.
Päivän kruunasi piirin talvileirin 2024 johtajien löytyminen: Onneksi olkoon Antti Pirinen ja Timo Lampi uudesta pestistä!