Piirin syyskokous 2023 Joutsenossa

Etelä-Karjalan Partiolaisten syyskokous järjestettiin 19.11.2023 Joutsenossa. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, sekä tehtiin henkilövalintoja piirinhallitukseen.

Kokoukseen osallistui yhteensä 35 äänivaltaista henkilöä 8 eri lippukunnasta. Näin ollen äänet jakaantuivat 16 lippukuntaääneen ja 19 PJ-valtakirjaääneen.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin hallituksen puheenjohtaja eroavan puheenjohtajan tilalle, valittiin hallituksen varapuheenjohtaja, päätettiin hallituksen koko ja valittiin hallituksen jäsenet, valittiin tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja piirin edustajat Partioneuvostoon sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin.

Etelä-Karjalan Partiolaisten piirihallitus vuonna 2024:

  • Piirinjohtaja: Emmi Niitlahti (LTT)
  • Piirin varajohtaja: Meri Ilmaniemi (EPS)
  • Kasvatuksen ikäkausitoiminta: Sanna Liikka (LSS)
  • Kasvatuksen taitotoiminta: Oskari Harmanen (JNV)
  • Lippukuntatuki: Laura Tiainen (TT)
  • Talous: Sami Parta (LW)
  • Vapaaehtoistuki: Viivi Varpoila (EPS)
  • Viestintä: Senja Paakkinen (KoVa)

Kokouksessa valittiin yksimielisesti piirinjohtaja ja piirin varajohtaja sekä kasvatuksen ikäkausitoiminnasta, taloudesta ja vapaaehtoistuesta vastaavat hallituksen jäsenet. Piirinjohtajaa lukuun ottamatta valinnat olivat kahdeksi vuodeksi.