Saimaan Sissien koulutusalus M/S Sissi telakoitiin huoltotöitä ja runkokatsastusta varten keväällä 2020. Sissin telakointi suoritettiin Kanavansuun telakalla Lappeenrannassa. Kanavansuun telakka on Kanavansuun Perinnelaivatelakka yhdistys ry:n ylläpitämä vetotelakka. Alus ajettiin telakalle siirtoajona perjantaina 29.5. Nostokelkalle päästiin klo 17 ja itse nosto kesti noin 30 minuuttia. Kaikki huolto- ja korjaustyöt tehtiin talkootöinä, johtajiston voimin. Tekijöitä oli yhteensä 13, sen ajan koronarajoitusten mukaan.

Heti noston jälkeen aluksen pohja pestiin, jotta saatiin ylimääräinen irtolika poistettua. Sen jälkeen poistettiin pohjaan kertynyttä ruostetta hiekkapuhaltamalla. Tämän jäljiltä paljastuneet metallipinnat käsiteltiin vielä fosforihapolla, ja annettiin kuivua ennen maalausta. Pohja maalattiin kahteen kertaan ruostesuojan maksimoimiseksi.

Pohjan maalauksen jälkeen asennettiin uudet uhrianodit. Uhrianodien tehtävänä on suojata aluksen pohjaa siihen mahdollisesti johtuvien sähkövirtojen aiheuttamalta galvaaniselta korroosiolta. Yhdessä potkurin lavassa havaittiin pientä vääntymistä, joten se oiottiin.

Aluksen peräsimen lähellä olevan kalaraudan todettiin muotonsa vuoksi lisäävän syvyyttä noin 10 cm. Näinpä kalaraudan etureunaa loivennettiin niin että syvyyttä lähti pois 7 cm. Tueksi hitsattiin kalaraudan yläpuolelle tukirauta.

Muiden huoltotöiden lisäksi tarkistettiin potkurin akselilinjan jäykkyys. Aiemmin saadun arvion mukaan potkuria lähimpänä olevassa laakerissa olisi ollut väljyyttä. Tästä arviosta johtuen oltiin, jo varauduttu ottamaan potkuriakseli ulos vannasputkestaan vian korjausta varten. Toimenpiteelle ei kuitenkaan ollut tarvetta sillä paikan päällä ei todettu huomattavaa väljyyttä akselilinjassa.

Näiden korjausten jälkeen alukselle suoritettiin runkokatsastus, jossa tarkasteltiin aluksen runko, pohjaläpiviennit, voimansiirto sekä peräsin. Varustekatsastus tehtiin Niskalammen satamassa. Siinä tarkistettiin aluksen turvallisuuteen liittyvät laitteet ja varusteet. Runko- ja varustekatsastuksessa ei havaittu puutteita.

Veneet voidaan katsastaa eri luokkiin niiden rakenteen, varustuksen ja käyttöalueen mukaan.
Sissi katsastettiin luokkaan 3, eli Saaristo.
Sen purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet,
Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan,
sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren ja välin Helsinki-Tallinna.

Suomen Partiolaiset ry edellyttää turvallisuusohjeissaan, että partiotoiminnassa käytettävien partioalusten tulee olla katsastettuja turvallisen vesillä liikkumisen edistämiseksi.

Sissin vesillelasku tapahtui perjantaina 5.6.2020 klo 15. Lasku kesti noin 15 minuuttia, jonka jälkeen alus kiinnitettiin hetkeksi nostoluiskan laituriin mahdollisten vuotojen tarkistamiseksi. Mitään normaalista poikkeavaa ei todettu, joten alus ajettiin siirtoajona takaisin kotisatamaan.

Alus toimi vielä paremmin korjauksien jälkeen ja turvallisuuskin pelasi. Samaisen kesän purjehduskausi meni varsin mukavasti.