Onko piirin kestävän kehityksen tarkistuslista tuttu? Piirin nettisivuilta löytyy tarkistuslista tapahtumien järjestäjille. Tarkistuslistassa on erilaisia toimenpiteitä, jotka tulisi toteuttaa tapahtumaa järjestäessä. Tähän on koottu muutamia esimerkkejä tarkistuslistalta. Rastita keinot, joita sie olet kokeillut järjestäessäsi tapahtumaa tai joita aiot kokeilla tulevaisuudessa.

Kestävämmin partiossa   

Huoli ympäristöstä ja maailman tilasta antaa aihetta myös partiolaisille tarttua entistä aktiivisemmin toimeen luonnon monimuotoisuuden, kestävän kehityksen ja yhteisen hyvän puolesta. Partiolaisten ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen.   

Avuksi toimeen tarttumiseen ja kestävämpien valintojen tekemiseen olemme kehittäneet Kestävästi Partiossa –tunnuksen. Se auttaa lippukuntia tunnistamaan merkittävimpiä kehittämiskohteita, seuraamaan työn etenemistä ja kertomaan saavutuksista muille.  

Tunnuksen valmiiden kriteerien avulla lippukunnat voivat tarkastella omia toimintatapojaan ja tekemistään “kestäväkehitys” -silmälasit päässä. Tunnuksen kriteerien painoarvo on ekologisessa kestävyydessä, ja partiotoimintaa tarkastellaan kasvatuksen, ruoan, hankintojen, kierrätyksen, kolon ja kämppien, liikkumisen, partiomatkailun ja esteiden madaltamisen osa-alueilla. Kun jokin kriteereistä on vakiintunut toimintatavaksi, on se silloin saavutettu. Esimerkiksi, kun vältätte järjestelmällisesti kertakäyttöastioita kaikissa tapahtumissanne, olette saavuttaneet yhden hankintoja koskevan kriteerin.   

Tunnuksen myöntämisestä ja kehittämisestä vastaa SP:n Vastuullisuusryhmä, joka jatkaa vuosina 2019-2020 toimineen Kestävä kehitys partiossa -työryhmän aloittamaa työtä. Vastuullisuusryhmän tärkein tehtävä on edistää Suomen Partiolaisten Hiilineutraali partio 2030 –tavoitetta, ja Kestävästi Partiossa -tunnus on yksi käytännön toimista.  

Kestävästi Partiossa -tunnuksen hakeminen

  • Tunnuksen saamiseksi lippukunnan on täytettävä 25 kriteeriä 50:stä   
  • Kriteerit arvioidaan asteikolla KYLLÄ – KEHITYKSEN ALLA – EI    
  • Tunnusta haetaan Kuksan kautta (linkki hakulomakkeeseen partio.fi/kestavasti-partiossa -sivuilla)   
  • Saatte tiedon tunnuksen myöntämisestä kuukauden sisällä hakemuksesta   
  • Tunnus on voimassa myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun   
  • Kestävästi partiossa -tunnuksen saaneet lippukunnat ovat oikeutettuja käyttämään tunnusta kaikessa viestinnässään   
  • Tunnuksen saaneet lippukunnat julkaistaan tunnuksen nettisivuilla   
  • Tunnus kehittyy jatkuvasti, ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita  

Tunnuksen saaneita lippukuntia