Piirihallituksen pestit

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirihallituspestit

Piirin toimintaohjesäännön mukaan:

Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana ja kuusi muuta jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi piirin toimikaudeksi kerrallaan yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi piirin toimintakaudeksi ja heistä on erovuorossa puolet.

Piirinjohtaja ja varajohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Erovuorossa piirinjohtajan kanssa ovat partiokasvatus, viestintä ja lippukuntatuki. Piirin varajohtajan kanssa erovuorossa ovat vapaaehtoistuki, projektit ja talous.

Vuonna 2020 erovuoroisia ovat

  • piirinjohtaja
  • partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
  • viestinnästä vastaava hallituksen jäsen
  • lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen

Vuonna 2021 erovuoroisia ovat

  • piirin varajohtaja
  • vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
  • projekteista vastaava hallituksen jäsen
  • taloudesta vastaava hallituksen jäsen