Piirihallituksen pestit

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n piirihallituspestit

Piirin toimintaohjesäännön mukaan:

Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi piirin toimikaudeksi kerrallaan yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi piirin toimintakaudeksi ja heistä on erovuorossa puolet.

Piirinjohtaja ja varajohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Erovuorossa piirinjohtajan kanssa ovat partiokasvatuksen molemmat osa-alueet, viestintä ja lippukuntatuki. Piirin varajohtajan kanssa erovuorossa ovat vapaaehtoistuki ja talous sekä esitettävät uudet kasvu ja yhteiskunta.

Vuonna 2021 erovuoroisia ovat

Piirihallitus esittää syyskokoukselle 2021 uusiksi pesteiksi

  • kasvusta vastaava hallituksen jäsen PESTIKUVAUS
  • yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen PESTIKUVAUS

Lisäksi piirihallitus esittää syyskokoukselle 2021

  • projekteista vastaava hallituksen jäsentä ei enää valita

Vuonna 2022 erovuoroisia ovat

  • piirinjohtaja PESTIKUVAUS
  • partiokasvatuksen taito-osa-alueesta vastaava hallituksen jäsen PESTIKUVAUS
  • partiokasvatuksen ikäkausiosa-alueesta vastaava hallituksen jänen PESTIKUVAUS
  • viestinnästä vastaava hallituksen jäsen PESTIKUVAUS
  • lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen PESTIKUVAUS